Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2006-02-20
Šią savaitę

Šią savaitę Laima Andrikienė dirbo Europos Parlamente Briuselyje.
Pirmadienį europarlamentarė dalyvavo Europos liaudies partijos frakcijos biudžeto darbo grupės posėdyje, kur buvo pasikeista nuomonėmis dėl klausimų, numatytų svarstyti šią savaitę EP Biudžeto komitete.
Pirmadienį po pietų L.Andrikienė dalyvavo EP Biudžeto komiteto  ir Žmogaus teisių pakomitečio posėdžiuose. Biudžeto komitete aptarė ES 2007 metų biudžeto prioritetus, svarstė 2007 m. biudžeto (Kiti skirsniai) gaires, aptarė 2006 m.biudžeto vykdymą ir svarstė prašymus perkelti asignavimus. Parlamentarai taip pat pasikeitė nuomonėmis dėl Europos Bendrijos nuosavų išteklių sistemos. Žmogaus teisių pakomitetyje buvo išklausytas Metinis pranešimas apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje 2005 metais ir ES politiką šioje srityje, vyko diskusija dėl šio pranešimo, kurioje kalbėjo ir L.Andrikienė. Lietuvos atstovė raštu anksčiau buvo pateikusi klausimą Europos Komisijai dėl žmogaus teisių padėties Kolumbijoje, Komisija šiame posėdyje pateikė atsakymą, vyko diskusija.  Parlamentarai taip pat pasikeitė nuomonėmis dėl padėties Nepale praėjus metams po perversmo.
Antradienį L.Andrikienė dalyvavo EP Biudžeto ir Užsienio reikalų komitetų posėdžiuose. Biudžeto komitete parlamentarai rengėsi trijų pusių (Komisijos, Tarybos ir Parlamento) diskusijoms dėl Tarpinstitucinio susitarimo ir 2007-2013 metų finansinės perspektyvos, svarstė naujo finansinio reglamento projektą, pasikeitė nuomonėmis teisėkūros klausimais. Užsienio komitete parlamentarai pasikeitė nuomonėmis su NATO parlamentinės asamblėjos atstovais dėl Europos Sąjungos ir NATO santykių, svarstė pakeitimus pranešimui dėl glaudesnės ES ir Lotynų Amerikos partnerystės, vyko diskusijos kitais klausimais. Antradienį europarlamentarė dalyvavo ES-Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo delegacijos posėdyje.
Trečiadienį  ir ketvirtadienį EP narė dr.L.Andrikienė dalyvaus EP Užsienio reikalų komiteto darbe. Trečiadienį rytiniame posėdyje parlamentarai daug dėmesio skirė ES 2004 m. biudžeto įvykdymui užsienio ryšių srityje, išklausė pranešimą apie Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto disciplinos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo. Po pietų Užsienio komitetas svarstė ES vaidmenį siekiant stabilumo ir skatinant demokratiją Pietų Kaukaze. Ketvirtadienį Užsienio komitete buvo svarstoma 2007-2013 m. Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendroji programa, parlamentarai taip pat pasikeitė nuomonėmis su už plėtrą atsakingu Europos Komisijos nariu OLLI REHN tema „Vakarų Balkanų valstybių kelias į ES, siekiant didesnio stabilumo ir klestėjimo“.