Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2006-02-13
Šią savaitę

Šią savaitę dr.Laima Andrikienė dirbo Strasbūre, dalyvavo Europos Parlamento plenariniuose ir frakcijos posėdžiuose. Pagrindinis šios plenarinės sesijos akcentas – ES direktyva dėl paslaugų vidaus rinkoje. Ji buvo svarstoma antradienį po pietų, o balsavimas vyko ketvirtadienį.
Pirmadienį parlamentarai plenarinio posėdžio metu aptarė valstybės pagalbos reformą, globalizacijos įtaką vidaus rinkai bei darbuotojų apsaugą nuo optinės spinduliuotės.
Antradienį buvo apsvarstyta žmogaus teisių ir demokratizacijos išlyga ES sutartyse su jai nepriklausančiomis šalimis, šildymas ir aušinimas, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, vyks diskusija dėl ES paslaugų direktyvos projekto.
Antradienį Laima Andrikienė plenariniame posėdyje su Tarybos, t.y. šiuo metu ES pirmininkaujančios Austrijos atstovais pasikeitė nuomonėmis dėl ES naujosios finansinės perspektyvos 2007-2013 metais, Austrijos užsienio reikalų ministras atsakė į Lietuvos atstovės L.Andrikienės iš anksto Tarybai pateiktą klausimą ta pačia tema.
Antradienį taip pat vyko Europos liaudies partijos frakcijos biudžeto ir užsienio reikalų darbo grupių pasitarimai. Biudžeto grupės posėdyje parlamentarai pasikeitė nuomonėmis dėl ES 2007 m. biudžeto, tarpinstitucinio susitarimo ir dėl finansinės perspektyvos 2007-2013 metais. Užsienio reikalų grupėje parlamentarai pasikeitė nuomonėmis dėl ES bendradarbiavimo su Lotynų Amerikos šalimis. Antradienį Lietuvos atstovė L.Andrikienė dalyvavo
 ir ELP frakcijos nacionalinių delegacijų iždininkų posėdyje, taip pat frakcijos posėdyje, kuriame buvo aptariama frakcijos pozicija dėl ES paslaugų direktyvos projekto.  Antradienį vykusiame parlamentarų grupės Baltijos Europa posėdyje Švedijos atstovas EP Gunnar Hokmark skaitė pranešimą „Švedija ir Baltijos jūros regionas“.
Trečiadienį Laima Andrikienė dalyvavo diskusijoje, t.y. sakė kalbą EP plenariniame posėdyje ES miškininkystės strategijos įgyvendinimo tema. Trečiadienį parlamentarai taip pat aptarė naudojimąsi išraiškos bei tikėjimo laisvėmis, atsižvelgiant į kilusius neramumus dėl keliose Europos šalyse išspausdintų pranašo Mahometo karikatūrų.
 Tos pačios dienos rytą EP apsvarstė padėtį Baltarusijoje bei Irane, o vakare – žemės ūkio plėtrą bei šalių įtaką Tarptautinio valiutos fondo sprendimams. Vidurdienį EP iškilmingą kalbą pasakė Austrijos prezidentas Heinz Fischer (Haincas Fišeris). Trečiadienį L.Andrikienė taip pat dalyvavo europarlamentarų grupės Tibetui remti posėdyje.
Trečiadienį EP plenariniame posėdyje Europos Komisija pateikė atsakymą Lietuvos atstovei L.Andrikienei į iš anksto pateiktą klausimą Komisijai dėl Lietuvos įsijungimo į eurozoną perspektyvų nuo 2007 m. sausio 1 d., vyko trumpa diskusija šiuo klausimu.

Ketvirtadienį L.Andrikienė dalyvavo ELP grupės posėdyje, kuriame vyko pasirengimas balsavimui dėl Paslaugų direktyvos.