Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2006-01-30
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Europos Parlamente Briuselyje, kur dalyvavo EP trumpojoje plenarineje sesijoje, EP komitetų bei Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos darbe.
Antradienį europarlamentarė dalyvavo EP Užsienio ir Biudžeto komitetų darbe. Rytiniame Užsienio komiteto posėdyje parlamentarai susitiko su Ukrainos užsienio reikalų ministru p.Boris TARASIUK, o taip pat su p. Aleksander MILINKEVIČ, Baltarusijos opozicijos kandidatu prezidento rinkimuose. Popietiniame komiteto posėdyje buvo aptarti ES 2007 m. biudžeto prioritetai užsienio ir saugumo politikos srityse. Po pietų komiteto nariai pasikeitė nuomonėmis su Austrijos Užsienio reikalų Valstybės sekretoriumi p.Hans WINKLER. Biudžeto komitete parlamentarai toliau svarstė įvairių programų finansavimo galimybes 2007-2013 metais, pasikeitė nuomonėmis dėl prioritetų, į kuriuos turės būti atsižvelgiama sudarant  2007 m. ES biudžetą.
Trečiadienį iki pietų L.Andrikienė dalyvavo ELP frakcijos darbo grupių darbe, kur vyko pasirengimas EP plenarinei sesijai.
Trečiadienį po pietų ir ketvirtadienį iki pietų dr. Laima Andrikienė dalyvavo EP plenarinėje sesijoje. Šios sesijos klausimai – bendroji užsienio ir saugumo politika, lyčių lygybė ir moterų teisės, vartotojų teisės bei transportas. Trečiadienio popietę Parlamentas išklausė ES vyriausiojo įgaliotinio bendrajai užsienio ir saugumo politikai Javiero Solanos pranešimą apie 2006 m. BUSP perspektyvas. Vėliau deputatai diskutavo apie ES lėšų naudojimo priežiūrą Sąjungos šalyse, lyčių lygybės bei smurto prieš moteris pažabojimo klausimais, taip pat aptarė prekių pakuočių problemas. Ketvirtadienio rytą deputatai aptarė tolimųjų reisų vairuotojų poilsio reikalavimus. Vidurdienį buvo balsuojama minėtais klausimais.
Ketvirtadienį po pietų dr.Laima Andrikienė dalyvavo EP Biudžeto komiteto darbe.
Penktadienį dr.Laima Andrikienė dalyvavo apvalaus stalo diskusijoje LR Seime „Demokratinių reformų procesai ir patirtis Europos kaimynystės politikos ir transatlantinių santykių kontekste".