Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2006-01-23
Šią savaitę

Šią savaitę Laima Andrikienė dirbo Europos Parlamente Briuselyje.
Antradienį ir trečiadienį europarlamentarė dalyvavo EP Biudžeto komiteto posėdžiuose, kuriuose buvo keičiamasi nuomonėmis dėl ES 2007 metų biudžeto (Kitų skirsnių gairės - Europos Parlamento biudžetas), o taip pat aptariami trišalio pasitarimo tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos dėl naujosios finansinės perspektyvos 2007-2013 m., kuris vyko pirmadienį (sausio 23 d.) po pietų, rezultatai. Biudžeto komiteto nariai taip pat svarstė įvairių programų finansavimo galimybes 2007-2013 metais.
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dr.L.Andrikienė dalyvavo EP Užsienio komiteto ir EP Žmogaus teisių pakomitečio darbe. Žmogaus teisių pakomitetyje parlamentarai svarstė D.Britanijos pirmininkavimo ES praėjusį pusmetį veiklos žmogaus teisių srityje rezultatus ir aptarė Austrijos pirmininkavimo gaires. Posėdyje buvo aptartos Europos Sąjungos iniciatyvos demokratijai ir žmogaus teisėms remti. EP Užsienio reikalų komitete Austrijos Užsienio reikalų ministre Ursula PLASSNIK buvo aptarti išorės santykių prioritetai, buvo apsikeista nuomonėmis su Austrijos gynybos ministru. Užsienio komitete buvo išklausytos rinkimų stebėjimo misijų Kazachstane, Venesueloje ir Bolivijoje pranešimai. Taip pat buvo išklausyti pranešimai dėl glaudesnės ES ir Lotynų Amerikos partnerystės bei dėl ES plėtros proceso pažangos. Ketvirtadienį Užsienio komiteto nariai pasikeitė nuomonėmis su už išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką atsakinga Komisijos nare Benita FERRERO WALDNER.
Trečiadienį ir ketvirtadienį dr.Laima Andrikienė dalyvavo ES-Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdžiuose, kur su Europos Parlamente viešinčia Rusijos delegacija aptarė ES ir Rusijos santykius, diskutavo dėl žmogaus teisių, aptarė Rusijos prisijungimo prie PPO 2007 m. problemas, kitus klausimus.