Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2005-12-12
Šią savaitę

Šią savaitę dr.Laima Andrikienė dirbo Lietuvoje ir Strasbūre, kur dalyvavo EP plenariniuose posėdžiuose.
Pirmadienio rytą dr. Laima Andrikienė Vilniuje dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Mokymasis visą gyvenimą ir aktyvus pilietiškumas: tapatumo paieškos“, skaitė pranešimą. Konferenciją organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis švietimo forumas ir UNESCO.
Pirmadienį po pietų L.Andrikienė dirbo Strasbūre - dalyvavo EP plenarinėje sesijoje. Paskutinės šių metų EP plenarinės sesijos akcentai – ES 2006 m. biudžetas, elektroninių ryšių duomenų išsaugojimas, baterijų ir akumuliatorių perdirbimas bei saugumas, o taip pat 2005 m. A.Sacharovo premijos už žmogaus teisių gynimą įteikimas.
Pirmadienį europarlamentarai daugiausia dėmesio skyrė energetikai. EP nariai aptarė siūlymą pasiekti taupesnio energijos vartojimo. Pirmadienį L.Andrikienė taip pat dalyvavo EP Europos liaudies partijos frakcijos posėdyje bei EP Biudžeto komiteto posėdžiuose. Biudžeto komitete buvo svarstomas ES 2006 m. biudžetas, komiteto nariai taip pat pasikeitė nuomonėmis dėl pirmininkaujančios šalies pasiūlymų dėl Tarpinstitucinio susitarimo ir Finansinės perspektyvos 2007-2013 m.
Antradienį EP buvo svarstomas ES 2006 m. biudžeto projektas (balsavimas vyko ketvirtadienį). Dėl jo jau buvo pasiektas principinis Parlamento ir Tarybos sutarimas. Po pietų buvo svarstomas ES direktyvos projektas, siūloma įpareigoti ES šalis ribotą laiką išsaugoti duomenis apie telefono ir interneto pokalbių vietą, laiką bei dalyvius. Pasak pasiūlymo, tai padėtų teisėsaugos pareigūnams pažaboti terorizmą bei organizuotą nusikalstamumą. Dėl šios direktyvos buvo balsuojama trečiadienį.
Trečiadienį deputatai aptarė pasiruošimą gruodžio 15-16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui Briuselyje, buvo iškilmingai apdovanoti 2005 m. A.Sacharovo premijos už nuopelnus žmogaus teisių srityje laureatai – Kubos „Baltai vilkinčios moterys“, Nigerijos teisininkė Hauwa Ibrahim ir „Žurnalistai be sienų“. Trečiadienį po pietų parlamentarai apsvarstė pranešimus dėl neva Europoje esamų ar buvusių slaptų JAV CŽV kalėjimų (ketvirtadienį tuo klausimu priimta EP rezoliucija), o taip pat aptarė Bulgarijos ir Rumunijos pažangą rengiantis narystei ES.
Trečiadienį EP narės L.Andrikienės kvietimu Europos Parlamente viešėjo Jurbarko politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“. Svečiai iš Lietuvos susipažino su Europos Parlamento ir EP Europos liaudies frakcijos darbu, surengė koncertą.
Ketvirtadienį iki pietų Europos Parlamente buvo balsuojama dėl ES 2006 m. biudžeto, o popietinę sesiją parlamentarai skyrė diskusijoms apie žmogaus teises Tibete, Rusijoje, Etiopijoje.

.