Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2005-11-14
Šią savaitę

Šią savaitę dr.Laima Andrikienė dirbo Strasbūre, dalyvavo EP plenariniuose posėdžiuose.
Pirmadienį parlamentarai plenarinio posėdžio metu svarstė socialinius globalizacijos aspektus, diskutavo dėl bananų importo režimo, klausė Komisijos atstovo, kodėl kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse vėluojama įgyvendinti Pensijų direktyvą.
Pirmadienį L.Andrikienė taip pat dalyvavo EP Europos liaudies partijos frakcijos posėdyje, EP Biudžeto ir Užsienio reikalų komitetų posėdžiuose. Biudžeto komitete buvo derinamos nuomonės ir aptariamas pasirengimas Taikinamajam posėdžiui su Taryba dėl ES 2006 m. biudžeto, taip pat buvo svarstomas praėjusią žiemą uragano padarytos žalos kompensavimas Šiaurės Europos šalims, tarp jų ir Lietuvai. Užsienio reikalų komitete parlamentarai išklausė pranešimą dėl Bulgarijos ir Rumunijos narystės ES, pasikeitė nuomonėmis su Rumunijos teisingumo ministre Monica Luisa Macovei.
Antradienį Audito rūmų pirmininkas H. Weber pristatė metinį pranešimą apie šią instituciją. Parlamentarai išklausė Komisijos pareiškimą apie 2006 m. teisės aktų leidybos ir darbo programą, diskutavo šiomis temomis.
Antradienį po pietų EP buvo svarstoma REACH direktyva dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimo, Komisijos pareiškimas „Plėtra II“, atominės elektrinės bei atominių elektrinių išmontavimui skirtų finansinių išteklių naudojimas, kiti klausimai. Antradienį pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu L. Andrikienė dalyvavo parlamentarų grupės Baltijos Europa posėdyje, o taip pat EP Europos liaudies partijos frakcijos Biudžeto bei Užsienio reikalų darbo grupių posėdžiuose.
Trečiadienį rytiniame posėdyje parlamentarai diskutavo, kaip užkirsti kelią klimato kaitai, svarstė padėtį  Irake po referendumo dėl konstitucijos, o po pietų deputatai aptarė neformalaus Europos Vadovų Tarybos susitikimo, vykusio spalio 27 d. Londone, rezultatus, apsvarstė Irano prezidento pareiškimą apie Izraelį, nagrinėjo ginklų eksporto strategines nuostatas. Trečiadienį pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu L.Andrikienė dalyvavo parlamentarų grupės Tibetui remti posėdyje bei parlamentinių ryšių su Rusija delegacijos posėdyje.
Trečiadienį dr.Laimos Andrikienės kvietimu Europos Parlamente Strasbūre lankėsi mokytojų iš Druskininkų delegacija. Svečiai iš Lietuvos susipažino su Europos Parlamento ir EP Europos liaudies frakcijos darbu.
Ketvirtadienį planarinės sesijos metu deputatai išklausė pranešimą apie Afrikos vystymosi strategiją, diskutavo dėl bendros Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos deklaracijos dėl Europos Sąjungos vystymosi politikos „Bendras Europos sutarimas", vyko diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų. Ketvirtadienį L.Andrikienė taip pat dalyvavo EP Europos liaudies partijos frakcijos posėdyje.
Penktadienį ir šeštadienį EP narė dr.L.Andrikienė dalyvavo IV pasaulio parlamentarų konvente dėl Tibeto, kuris vyko Edinburge, Škotijoje. Konvente dalyvavo per 130 delegatų, atstovavusių 30 valstybių parlamentus ir Europos Parlamentą. Konvento dalyviai priėmė Edinburgo Deklaraciją ir Veiksmų planą, kuriuo bus siūloma vadovautis pasaulio valstybių parlamentams plėtojant santykius su Kinijos Liaudies Respublika ir Tibeto vyriausybe tremtyje.