Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2005-10-10
Šią savaitę

Šį pirmadienį ir antradienį dr.Laima Andrikienė EP delegacijos sudėtyje lankėsi Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje. EP delegacijos vizito tikslas - susipažinti su ekonomine ir socialine šios srities plėtra, jos problemomis ir perspektyvomis.
Tečiadienį ir ketvirtadienį dr. Laima Andrikienė dirbo Europos Parlamente Briuselyje, kur dalyvavo EP Biudžeto komiteto bei Europos liaudies partijos frakcijos darbe. Biudžeto komitetas praėjusią savaitę tęsė balsavimus dėl pataisų ES 2006 m. biudžetui. Frakcijos darbo grupėse vyko pasitarimai dėl mini plenarinės sesijos darbotvarkės.
Trečiadienį po pietų ir ketvirtadienį iki pietų L.Andrikienė dalyvavo EP plenarinėje sesijoje. Trumposios sesijos, kaip paprastai vykstančios Briuselyje, metu bus išklausytas Europos Komisijos pranešimas dėl ES strategijos dėl Afrikos, parlamentarai aptarė tolesnį Europos bendradarbiavimą užtikrinant aukštojo mokslo kokybę, imigrantų integravimą Europoje per mokyklas ir daugiakalbį švietimą, buvo diskutuojama dėl miestų dimensijos plėtros kontekste. Plenarinėje sesijoje buvo pristatyti pasiūlymai dėl atitinkamų priemonių taikymo šalims, kurias palietė cukraus sektoriaus reforma, taip pat buvo aptarti kiti klausimai.
Šios EP plenarinės sesijos metu dr.Laima Andrikienė pasisakė du kartus. L.Andrikienė išreiškė susirūpinimą dėl žmogaus teisių Kazachstane ir kreipėsi į EP vadovybę, kad būtų nusiųsta EP delegacija stebėti prezidento rinkimus Kazachstane šių metų gruodžio mėnesį.
Antrasis europarlamentarės pasisakymas buvo apie švietimą. Kalbėdama apie švietimą kaip kertinį Lisabonos proceso akmenį, L.Andrikienė akcentavo mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimo svarbą, kad ES taptų žiniomis grindžiama ir dinamiškai besiplėtojančia ekonomika, pažymėdama, kad šių tikslų įgyvendinimo sėkmė didele dalimi priklauso nuo pagrįsto ir nuoseklaus jų finansavimo.