Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2005-09-12
Šią savaitę

Šią savaitę dr. Laima Andrikienė dirbo Europos Parlamente Briuselyje, dalyvavo EP komitetų bei Europos liaudies partijos frakcijos darbe.
Pirmadienį europarlamentarė dalyvavo EP Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje, kuriame buvo pristatyti ir aptarti kandidatai EP įsteigtai A.Sacharovo premijai už minties laisvę gauti.
Antradienį ir trečiadienį dr. Laima Andrikienė dalyvavo EP Biudžeto ir Užsienio reikalų komitetų posėdžiuose.
Biudžeto komitete buvo svarstomas ES 2006 m. biudžetas bei 2005 m. biudžeto pataisos, buvo išklausytas pranešimas dėl Bendrijos paramos transeuropinio transporto ir energetikos tinklų plėtrai. Biudžeto komiteto nariai pasikeitė nuomonėmis dėl biudžeto svarstymo procedūrinių klausimų.
Užsienio reikalų komitete buvo išklausyti EP parlamentinių delegacijų su Indija, Korėja ir Japonija pranešimai, buvo svarstomi komiteto pasiūlymai ES 2006 m. biudžetui užsienio politikos srityje. Komitete taip pat viešėjo atsakingas už plėtrą Europos Komisijos narys p.Olli Rehn, įvyko diskusija dėl Turkijos perspektyvų ES. Svarstant klausimą dėl Irano, komiteto posėdyje dalyvavo ES Tarybos generalinis sekretorius, aukštasis įgaliotinis bendrajai užsienio ir saugumo politikai Javier Solana.
Penktadienį ir šeštadienį europarlamentarė dirbo biure Vilniuje.