Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2005-09-05
Šią savaitę

Šią savaitę dr.Laima Andrikienė dirbo Strasbūre, dalyvavo EP plenariniuose posėdžiuose.
Pirmadienį plenarinėje sesijoje parlamentarai išklausė Europos Komisijos pranešimą apie gamtines katastrofas, buvo diskutuojama dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo, oro erdvės saugumo bei kitais klausimais. Pirmadienį europarlamentarė Laima Andrikienė taip pat dalyvavo EP Europos liaudies partijos frakcijos posėdyje.
Antradienį rytiniame plenariniame posėdyje vyko diskusija sveikatos ir saugos darbe klausimais, dėl televizijos be sienų, dėl nepilnamečių ir žmogaus orumo apsaugos ir atsakomybės teisių, atsižvelgiant į garso, vaizdo ir informacijos teikimo paslaugų konkurencingumą. Diskusijoje pastaruoju klausimu dalyvavo ir L.Andrikienė. Plenariniame posėdyje buvo pristatyta nauja Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programa PROGRESS. Popietiniame posėdyje Taryba pristatė pataisytą ES 2006 m.biudžeto projektą, vyko diskusija, kurioje šiuo klausimu pasisakė ir dr.L.Andrikienė. Pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu dr.L.Andrikienė dalyvavo parlamentarų grupės Baltijos Europa bei Europos liaudies frakcijos posėdžiuose.
Trečiadienį Europos Parlamento nariai išklausė EK ir ET pranešimą apie laisvę ir saugumą kaip atsaką į terorizmo grėsmes siekiant apsaugoti piliečių teises, taip pat aptarė padėtį Vidurio Rytuose, svarstė ilgalaikes Europos turizmo perspektyvas, kitus klausimus.
Ketvirtadienį Europos Parlamente buvo diskutuojama žmogaus teisių, demokratijos, teisės pažeidimų klausimais. Ketvirtadienį L.Andrikienė dalyvavo ES-Rusijos parlamentinių ryšių delegacijos posėdyje bei EP Europos liaudies partijos frakcijos posėdyje.
Penktadienį Laima Andrikienė sugrįžo į Lietuvą ir dalyvavo Druskininkų 1-sios vidurinės mokyklos 1975-ųjų metų laidos abiturientų klasės susitikime „...Po trisdešimties metų...".