Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2005-07-11
Šią savaitę

Šią savaitę dr. Laima Andrikienė dirbs Europos Parlamente Briuselyje, kur dalyvaus EP komitetų bei Europos liaudies partijos frakcijos darbe.
Pirmadienį europarlamentarė dalyvaus EP Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje, kuriame bus išklausytas nevyriausybinių organizacijų pranešimas apie kankinimus, bus pristatoma artimiausių penkerių metų darbo programa Viduržemio jūros valstybių regiono problemoms spręsti, komitete taip viešės JTO Generalinio Sekretoriaus atstovė Hina Jilani.
Antradienį ir trečiadienį dr. Laima Andrikienė dalyvaus EP Užsienio reikalų komiteto posėdžiuose. Komitete viešės Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų ministras Jack Straw, taip pat bus svarstoma strateginė ES ir Indijos partnerystė bei ES ir Kinijos prekybos santykių perspektyvos. Popietiniame posėdyje bus išklausyta Europos Parlamento delegacijų ataskaitos apie vizitą į Siriją bei rinkimus Libane, aptariama pasirengimo narystei pagalbos priemonė bei kiti klausimai.
Antradienį EP narė dr. Laima Andrikienė susitiks darbinių pietų su Tibeto Finansų, informacijos ir tarptautinių santykių ministru ponu Lobsang Nyandrak bei Tibeto atstovu Briuselyje ponu Tashi Phunstok.
Trečiadienį Užsienio reikalų komitete vyks klausymai-diskusijos Barselonos strategijos tema.
Trečiadienį po pietų ir ketvirtadienį L.Andrikienė dalyvaus Biudžeto komiteto posėdyje. Šiuose posėdžiuose bus rengiamasi taikinimo posėdžiui su Taryba bei Komisija dėl ES 2006 m. biudžeto, bus išklausytas pranešimas dėl 2000-2006 m. finansinės perspektyvos ir galimų pakeitimų, bus apsvarstytas lėšų skyrimas atstatymui dėl cunamio, išsakytos nuomonės dėl Europos garso ir vaizdo sektoriaus paramos programos MEDIA 2007, dėl bendrijos finansinės paramos transeuropinių transporto tinklų ir energetikos srityje, kiti klausimai.
Penktadienį dr.L.Andrikienė EP Biudžeto komiteto delegacijos sudėtyje dalyvaus taikinamajame posėdyje su Taryba dėl ES 2006 m. biudžeto.