Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2005-07-04
Šią savaitę

Šią savaitę dr.Laima Andrikienė dirbo Strasbūre, dalyvaavo EP plenariniuose posėdžiuose.
Pirmadienį  plenarinėje sesijoje buvo diskutuojama dėl Euro bei ekonominės ir pinigų sąjungos informacijos ir komunikacijos strategijos, ES veiksmų plano ekotechnologijų srityje, elektros energijos tiekimo saugumo ir investicijų į infrastruktūrą. Pirmadienį europarlamentarė taip pat dalyvavo Užsienio reikalų komiteto bei EP Europos liaudies partijos frakcijos posėdyje.
Antradienį rytiniame plenariniame posėdyje vyko diskusija dėl Kompiuterinių išradimų patentų. Vidudienį Europos Parlamente vyko iškilmingas posėdis, kuriame kalbėjo Italijos Respublikos prezidentas M.Carlo Azeglio Ciampi. Popietiniame plenariniame posėdyje parlamentarai diskutavo apie ES struktūrinius fondus, moterų vaidmenį Turkijos visuomeniniame, politiniame ir ekonominiame gyvenime, taip pat buvo aptariama žiniasklaidos laisvės klausimai ir politinė padėtis Baltarusijoje. Pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu dr.L.Andrikienė dalyvavo parlamentarų grupės Baltijos Europa bei Europos liaudies frakcijos posėdžiuose.
Antradienį Laimos Andrikienės kvietimu Europos Parlamente lankėsi mokinių - 2005 m. Lietuvos istorikų olimpiados nugalėtojų - ir jų mokytojų grupė. Svečiai iš Lietuvos susipažino su Europos Parlamento ir EP Europos liaudies frakcijos darbu.
Trečiadienį Europos Parlamentas svarstė Europos Sąjungos aktyvesnio dalyvavimo Irake programą, išklausė Tarybos ir Europos Komisijos pranešimą apie problemas Afrikoje, vyko diskusija dėl priemonių panaikinti skurdą. Trečiadienį EP pritarė  rezoliucijai, kurioje išdėstoma kokia turi būti Parlamento nuostata derinant ES 2006 m. biudžetą su Taryba. Šiai rezoliucijai L.Andrikienė, kaip šešėlinė ES 2006 m. biudžeto pranešėja, pateikė nemažai pataisymų. Popietiniame plenariniame posėdyje buvo išklausyti ET ir EK pareiškimai dėl Balkanų regiono ateities, dėl ES, Kinijos ir Taivanio santykių saugumo Tolimuosiuose Rytuose srityje; buvo svarstomi pranešimai apie Šengeno acquis taikymą ir plėtojimą, Europos bendrijos paskolų įtaką besivystančioms šalims bei kt. Pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu dr.L.Andrikienė dalyvavo parlamentarų grupės Tibetui remti posėdyje, skirtame Tibeto dvasinio vadovo Dalai Lamos 70-mečiui paminėti.
Ketvirtadienį  plenarinėje sesijoje daug dėmesio buvo skiriama aplinkos apsaugos finansavimo (programai LIFE+), tekstilės ir aprangos sektoriaus būklės klausimams bei atokiausių ES žemės ūkio regionų problemoms aptarti. Ketvirtadienį Parlamente taip pat bus diskutuojama žmogaus teisių, demokratijos, teisės pažeidimų klausimais. Ketvirdtadienį L.Andrikienė dalyvavo ES-Rusijos parlamentinių ryšių delegacijos posėdyje.