Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2005-06-20
Šią savaitę

Šią savaitę dr. Laima Andrikienė dirbo Europos Parlamente Briuselyje, kur dalyvavo EP komitetų, Europos liaudies partijos frakcijos darbe bei EP plenarinėje sesijoje.
Antradienį europarlamentarė dalyvavo EP Užsienio komiteto posėdyje, kuriame buvo pristatomas ES 2006 m. biudžeto projektas, aptariamos programos „Kultūra 2007" ir „MEDIA 2007" bei 2007-2013 metų programa „Veiklus jaunimas". Užsienio reikalų komitete viešėjo Europos Komisijos narys Olli REHN, atsakingas už plėtrą, taip pat Irako parlamentinė delegacija. Antradienį po pietų L.Andrikienė dalyvavo Europos Parlamento delegacijos ES - Moldavijos bendradarbiavimo komitete posėdyje.
Trečiadienį iš ryto dr. L.Andrikienė dalyvavo EP Europos liaudies partijos frakcijos posėdžiuose, kuriuose buvo aptariami šią savaitę (trečiadienį ir ketvirtadienį) Briuselyje vyksiančios EP plenarinės sesijos klausimai.
Trečiadienį po pietų ir ketvirtadienį iki pietų Europos Parlamente Briuselyje vykusioje plenarinėje  sesijoje buvo diskutuojama dėl Europos Vadovų Tarybos susitikimo, kuris vyko birželio 16-17 d. Briuselyje, buvo išklausytas pranešimas apie Liuksemburgo vadovavimą Europos Vadovų Tarybai šį pusmetį, pristatyta Jungtinės Karalystės pirmininkavimo nuo šių metų liepos 1 d. veiklos programa. Šioje plenarinėje sesijoje taip pat buvo išklausyti pranešimai dėl saugumo, dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą, dėl statistinių duomenų kokybės, o taip pat buvo pristatytos pataisos ES 2005 m. biudžetui, kiti klausimai.
Ketvirtadienį po pietų Laima Andrikienė dalyvavo EP Žmogaus teisių pakomitečio darbe, kuriame vyko diskusija dėl spaudos, pasisakymų laisvės ir parlamentinės demokratijos plėtros Viduržemio jūros regiono valstybėse.
Sekmadienį Liškiavoje, Varėnos rajone, europarlamentarė surengė šventę, kurioje dalyvavo per 200 svečių iš visos Lietuvos, LIŠKIAVA 2005. Šiuo renginiu L.Andrikienė užbaigė pirmuosius darbo Europos Parlamente metis. Vidurdienį Liškiavoje buvo aukotos Šv.Mišios Padėkos intencija, po kurių visiems susirinkusiems dainavo ir grojo Jungėnų kaimo kapela.  Šiai šventei specialiai parengtą programą - Grįžtam namo iš kelionių tolimų - atliko Jungtinės Europos Parlamento ir Jungėnų kaimo kapelos pajėgos. Programa sulaukė didžiulio pasisekimo. Renginys baigėsi vakarone Šokim trypkim, užtrukusia iki vakaro.