Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2005-05-09
Šią savaitę

Šią savaitę dr. Laima Andrikienė dirbo Europos Parlamente Strasbūre.
Pirmadienį europarlamentarė dalyvavo EP Europos liaudies partijos frakcijos ir Užsienio reikalų komiteto posėdžiuose.
Antradienį dr. Laima Andrikienė dalyvavo EP plenarinės sesijos posėdžiuose, kur buvo aptariamas Transeuropinio transporto tinklo TEN-T finansavimas, svarstomi pasiūlymai dėl darbo laiko organizavimo direktyvos, diskutuojama dėl bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemos, buvo išklausytas pranešimas dėl pasirengimo JT konferencijai 2005 m. liepos mėn. bei kiti klausimai. L.Andrikienė kalbėjo diskusijoje dėl bulvių krakmolo kvotos Lietuvai padidinimo. Antradienį buvo balsuojama dėl šių klausimų: dėl EB ir Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kroatijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Serbijos ir Juodkalnijos pamatinio susitarimo dėl dalyvavimo Bendrijos programose (rekomendacijos); dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (pranešimas); dėl bendros PVM sistemos (pranešimas). Tarp plenarinių posėdžių europarlamentarė dalyvavo Europos liaudies partijos frakcijos posėdžiuose (užsienio reikalų ir finansinių perspektyvų klausimais) bei parlamentarų grupės „Baltijos Europa" posėdyje, kur buvo aptariama ES ekonominė strategija Baltijos jūros regione. Antradienį po pietų Laima Andrikienė dalyvavo Laikinojo komiteto dėl išsiplėtusios ES politikos sunkumų ir biudžetinių priemonių 2007 - 2013 m. posėdyje, kuriame buvo balsuojama dėl išsiplėtusios ES iššūkių ir biudžeto lėšų 2007-2013 metais.
Trečiadienį dr. Laima Andrikienė dalyvavo EP plenariniuose posėdžiuose. Vienas posėdis buvo skirtas svarstyti Europos ateities klausimus praėjus šešiasdešimčiai metų po Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Kituose posėdžiuose buvo svarstoma padėtis Kirgizijoje, diskutuojama dėl Komisarės D.Grybauskaitės pristatyto preliminaraus ES biužeto 2006 finansiniams metams, o taip pat aptariama preliminari EP 2006 m. įplaukų ir išlaidų sąmata bei kiti klausimai. L.Andrikienė kalbėjo diskusijoje dėl Europos Parlamento 2006 m. biudžeto.
Trečiadienį Laimos Andrikienės kvietimu Europos Parlamente Strasbūre viešėjo svečių iš Lietuvos grupė. Svečiai susipažino su Europos Parlamento ir Europos liaudies partijos frakcijos darbu. Grupėje - Šiaulių universiteto studentai, dėstytojai, Panevėžio m. jaunimo organizacijų atstovai.
Ketvirtadienį dr.Laima Andrikienė dalyvavo plenarinės sesijos posėdžiuose, kuriuose buvo diskutuojama apie PPO taisyklių taikymą Kinijai, svarstomas pranešimas dėl ES informacijos ir komunikacijos strategijos, aptariama sausra ir atšalimas Ispanijoje. Ketvirtadienį buvo balsuojama dėl rezoliucijos dėl Antrojo pasaulinio karo pabaigos 60-ųjų metinių, dėl sprendimų žuvininkystės politikoje, dėl asmens duomenų apsaugos ir kitais klausimais. L.Andrikienė plenariniame posėdyje kalbėjo dėl EP rezoliucijos dėl Antrojo pasaulinio karo pabaigos 60-ųjų metinių.
Penktadienį vakare Laima Andrikienė grįžo į Vilnių.