Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2005-04-11
Šią savaitę

Šią savaitę dr. Laima Andrikienė dirbo Europos Parlamente Strasbūre.
Pirmadienį europarlamentarė dalyvavo EP Europos liaudies partijos frakcijos ir Biudžeto komiteto posėdžiuose.
Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį L. Andrikienė dalyvavo EP plenariniuose posėdžiuose. Juose buvo svarstomi bei balsuojama dėl šių klausimų: Rezoliucija dėl Europos Komisijos komunikato dėl 2006 m. metinės politikos strategijos; Europos Komisijos ir Europos Tarybos rekomendacijos Balkanų regionui; Pranešimas dėl Bendrosios užsienio ir saugumo politikos (2003); Dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) po plėtros; buvo svarstomos Bulgarijos ir Rumunijos paraiškos dėl narystės ES, Europos Komisijos pranešimas dėl bendrosios ekonominės politikos gairių ir įdarbinimo politikos gairių, buvo aptariami Europos Vadovų Tarybos susitikimo (Briuselis, 2005 03 22-23) rezultatai.
Ketvirtadienį po pietų ir penktadienį europarlamentarė dalyvavo Konrado Adenauerio fondo seminare „Finansinė perspektyva 2007-2013 m.".
Penktadienį dr.Laima Andrikienė grįžo į Vilnių.