Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2008-11-03
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Briuselyje ir Lietuvoje.
Pirmadienį vyko EP Žmogaus teisių pakomitetis, kuriame bus diskutuojama apie žmogaus teises arabų valstybėse.
Antradienį ryte toliau vykusiame Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje buvo pristatytas pirmininkaujančios Prancūzijos 2008 m. ES metinis pranešimas dėl žmogaus teisių, buvo keičiamasi nuomonėmis dėl žmogaus teisių padėties Rusijoje.
Po pietų prasidėjo EP Užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomi prekybiniai ir ekonominiai santykiai su Vakarų Balkanais, ES fondų panaudojimas Afganistane, Izraelio dalyvavimas EB programose bei kiti klausimai.
Trečiadienį ryte EP Užsienio reikalų komitete buvo keičiamasi nuomonėmis su Arabų Lygos generaliniu sekretoriumi p. Amr Moussa, vėliau buvo keičiamasi nuomonėmis su p. Javier Solana, o po pietų - su Europos Komisijos nariu p. Olli Rehn, atsakingu už plėtrą, bei su EK nare p. Benita Ferrero-Walner, atsakinga už išorės santykius ir ES kaimynystės politiką. Trečiadienį po pietų vyko ir EP Biudžeto komiteto posėdis, kuriame be kitų klausimų buvo svarstoma ir dr. Laimos Andrikienės rengiama nuomonė dėl Afganistanui skirtų ES lėšų biudžeto kontrolės.
Ketvirtadienį ir penktadienį europarlamentarė Laima Andrikienė dirbo savo biure Vilniuje.