Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2008-07-14
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Briuselyje ir Lietuvoje.
Pirmadienį vyko EP Užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame buvo diskutuojama dėl ES ir skurdžių labiausiai klimato kaitos pažeidžiamų besivystančių šalių Pasaulinio klimato kaitos aljanso sukūrimo, dėl įvairiapusio krizių regionų finansavimo, buvo keičiamasi nuomonėmis su ES specialiuoju įgaliotiniu ir Europos Komisijos delegacijos Afrikos Sąjungoje vadovu Koenu Vervaeke.
Antradienį ryte EP Užsienio reikalų komitete europarlamentarai keitėsi nuomonėmis su Komisijos nare, atsakinga už išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką, Benita Ferrero-Waldner, uždarame posėdyje buvo svarstomi ES ir Rusijos santykiai. Po pietų buvo keičiamasi nuomonėmis su Prancūzijos užsienio  reikalų ministru, Tarybos pirmininku Bernardu Kouchneriu bei Užsienio ir Europos reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi Jean - Pierre Jouyet dėl ES pirmininkaujančios Prancūzijos užsienio politikos prioritetų. Vėliau buvo keičiamasi nuomonėmis su Prancūzijos gynybos ministru Herve Morinu dėl Europos saugumo ir gynybos politikos.
Taip pat antradienį po pietų prasidėjo EP Biudžeto komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomas 2007 m. ES biudžetas, buvo pateikta 2007 - 2013 m. finansinės programos laikotarpio vidurio apžvalga, taisomas 2008 m. ES biudžetas, svarstomi kiti klausimai. Be to, tuo pačiu metu vyko delegacijos ryšiams su Baltarusija posėdis.
Trečiadienį vyko EP Užsienio reikalų komiteto Žmogaus teisių pakomitečio posėdis, kuriame su Prancūzijos atstovais buvo diskutuojama dėl Prancūzijos pirmininkavimo ES programos žmogaus teisių srityje, diskutuojama dėl žmogaus teisių padėties Kuboje, Tarybai panaikinus 2003 m. priimtas sankcijas; vyko diskusijos dėl Kašmyro. Be to, toliau tęsėsi EP Biudžeto komiteto posėdis, kuriame vyko balsavimas dėl anksčiau aptartų dokumentų, vėliau europarlamentarai diskutavo dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos.
Ketvirtadienį europarlamentarė Laima Andrikienė dirbo biure Europos Parlamente Briuselyje, o penktadienį - biure Vilniuje.