Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2008-06-23
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Briuselyje ir Lietuvoje.
Pirmadienį vyko EP Užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame buvo diskutuojama dėl stabilumo priemonės įgyvendinimo, aptariama EP rekomendacija Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 63-osios sesijos bei keičiamasi nuomonėmis su Juodkalnijos Respublikos ministru pirmininku Milo Djukanovičiumi.
Antradienį ryte EP Užsienio reikalų komitete europarlamentarai keitėsi nuomonėmis su Ukrainos užsienio reikalų ministerijos generaliniu direktoriumi ES reikalams Pavlo Klimkinu bei Europos Komisijos atstovu dėl išsamesnio ES ir Ukrainos susitarimo. Vėliau europarlamentarai keitėsi nuomonėmis su ES specialiuoju įgaliotiniu Pietų Kaukaze Peteriu Semneby. Po pietų EP Užsienio reikalų komitete vyko balsavimas dėl EP rekomendacijos Tarybai dėl JT Generalinės Asamblėjos 63-osios sesijos, dėl Komisijos 2007 m. plėtros strategijos dokumento bei dėl Afganistano stabilizavimo iššūkių ES ir tarptautinei bendruomenei. Vėliau vyko diskusijos dėl Afrikos taikos ir saugumo strategijos.
Taip pat antradienį vyko EP plenarinės sesijos posėdis, kuriame Europos Vadovų Taryba pristatė 2008 m. birželio 19 - 20 d. Briuselyje vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatus. Slovėnija, šį pusmetį Tarybai pirmininkaujanti valstybė, pristatė savo veiklos rezultatus.
Be to, antradienį po pietų prasidėjo delegacijos ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete posėdis, kuris vyko ir trečiadienį.
Trečiadienį po pietų prasidėjo EP Užsienio reikalų komiteto Žmogaus teisų pakomitečio posėdis, kuriame buvo keičiamasi nuomonėmis su ES valstybių narių nacionalinių parlamentų Žmogaus teisių komitetų atstovais, buvo minima Tarptautinė diena prieš kankinimus (birželio 26 d.). Dr. Laima Andrikienė yra Europos liaudies partijos-Europos demokratų frakcijos koordinatorė EP Žmogaus teisių pakomitetyje bei jo biuro narė. 
Be to, trečiadienį prasidėjo EP Biudžeto komiteto posėdis, kuriame dalyvavo nacionalinių parlamentų biudžeto komitetų pirmininkai. Ketvirtadienį europarlamentarai svarstė finansinius reformų sutarties aspektus, 2009 m. biudžetą bei kitus klausimus.
Penktadienį europarlamentarė dr. Laima Andrikienė dirbo savo biure Vilniuje.