Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2008-05-26
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Briuselyje ir Lietuvoje.
Pirmadienį vyko EP Žmogaus teisių pakomitečio posėdis, kuriame buvo diskutuojama dėl ES sankcijų, kaip ES veiksmų ir politikos krypčių dalies žmogaus teisių srityje, vertinimo. Taip pat vyko išplėstinio biuro posėdis (dr. Laima Andrikienė yra ELP-ED frakcijos koordinatorė EP Žmogaus teisių pakomitetyje bei jo biuro narė).  Antradienį ryte europarlamentarai keitėsi nuomonėmis apie garbės nusikaltimus su dr. Jane Haile, studijos „Garbės nusikaltimai, jų priežastys ir pasekmės. Europos Parlamentui siūlomos strategijos" autore; vyko diskusijos dėl žmogaus teisių padėties Kinijoje.  
Antradienį po pietų  L.Andrikienė dalyvavo Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto posėdyje, kuriame buvo keičiamasi nuomonėmis su Slovėnijos Respublikos užsienio reikalų ministru ir Tarybos Pirmininku dr. Dimitrijumi Rupeliu bei su gynybos ministru Karlu Erjavecu. Europarlamentarė Laima Andrikienė taip pat dalyvavo ir EP delegacijos su Baltarusija posėdyje. Vakare europarlamentarė vyko į renginį skirtą atsisveikinti su buvusiu COMECE generaliniu sekretoriumi monsinjoru Noel Treanor, kuris yra paskirtas eiti vyskupo pareigas Šiaurės Airijoje.
Trečiadienį ir ketvirtadienį europarlamentarė dalyvavo EP Užsienio reikalų ir biudžeto komitetų posėdžiuose. Užsienio reikalų komitete buvo svarstoma, kaip Europa galėtų prisidėti prie Libano krizės sprendimo; taip pat buvo keičiamasi nuomonėmis su Turkijos Respublikos užsienio reikalų ministru ir vyriausiuoju derybininku su ES Ali Babacanu; vyko diskusijos su ekspertais dėl JT Taikos stiprinimo komisijos, buvo aptariamas Europos Parlamento vaidmuo ir kompetencija įgyvendinant Lisabonos sutartį. Biudžeto komitete buvo keičiamasi nuomonėmis dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo, ES vykdomų humanitarinių operacijų finansavimo; vyko pirmieji svarstymai dėl 2009 m. preliminaraus biudžeto projekto ir įgaliojimų dalyvauti taikinimo procedūroje, aptarti kiti klausimai.
Penktadienį Laima Andrikienė dirbo savo biure Vilniuje.