Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2008-05-05
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Vilniuje ir Europos Parlamente Briuselyje. Europos Parlamente šią savaitę parlamentarai dirbo EP komitetų ir frakcijų posėdžiuose, o taip pat trumpojoje EP plenarinėje sesijoje.
Pirmadienį dr.L.Andrikienė dirbo savo biure Vilniuje.
Antradienį europarlamentarė dalyvavo EP Užsienio reikalų ir Biudžeto komitetų posėdžiuose. Užsienio reikalų komitete buvo svarstomi metiniai pranešimai dėl BUSP ir dėl Europos saugumo strategijos įgyvendinimo ir Europos saugumo ir gynybos politikos, buvo keičiamasi nuomonėmis dėl dujotiekio, planuojamo tiesti iš Rusijos į Vokietiją per Baltijos jūrą, poveikio aplinkai. Po pietų buvo keičiamasi nuomonėmis su už išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką atsakinga Europos Komisijos nare Benita Ferrero-Waldner, dėl struktūrinio dialogo Komisijos 2008 m. darbo programoje ir 2009 m. metinio strateginio planavimo. Po pietų taip pat vyko neeilinis Žmogaus teisių pakomitečio posėdis, kuriame buvo keičiamasi nuomonėmis su Centrinės Tibeto administracijos Informacijos ir tarptautinių santykių ministre p.Kesang Yangkyi Takla.
Biudžeto komitete jo nariai pateikė pirmąsias pastabas preliminariam ES 2009 m. biudžeto projektui, buvo svarstomi įgaliojimai dalyvauti taikinimo procedūroje, vyko keitimasis nuomonėmis dėl 2009 m. biudžeto Parlamento sąmatos, dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo, reformų sutarties finansinių aspektų bei dėl kitų aktualių klausimų.
Trečiadienį L.Andrikienė dalyvavo ELP-ED frakcijos darbe, kur vyko pasirengimas trumpajai EP plenarinei sesijai.
EP plenarinės sesijos, vykusios trečiadienį po pietų ir ketvirtadienį iki pietų, metu buvo svarstomas Europos Komisijos pareiškimas dėl Transatlantinės ekonomikos tarybos, vyko bendros diskusijos dėl Metinio pranešimo dėl žmogaus teisių pasaulyje 2007 m. ir dėl rinkimų stebėjimo srityje. Šioje diskusijoje kalbėjo ir Lietuvos atstovė L.Andrikienė. Deputatai taip pat apsvarstė prekybinius ir ekonominius santykius su Pietryčių Azijos šalimis, paramos schemas ūkininkams.
Ketvirtadienį ryte plenarinio posėdžio metu vyko diskusijos dėl interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos Sąjungos institucijose pagrindo sukūrimo, buvo pristatyta Baltoji knyga dėl sporto.
Ketvirtadienį po pietų ir penktadienį dr. L. Andrikienė dirbo biure Vilniuje.