Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2008-03-31
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Briuselyje ir Lietuvoje.
Pirmadienį ir antradienį europarlamentarė  dalyvavo EP Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje, kuriame vyko klausymas JT deklaracijos dėl čiabuvių tautų teisių įgyvendinimo, atsižvelgiant į Nuolatinio čiabuvių forumo septintąją sesiją, tema. Taip pat buvo keičiamasi nuomonėmis dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių laikymosi bei ES sankcijų; aptarti EP ad hoc delegacijos, 2008 m. kovo 17 - 19 d. vykusios į JT Žmogaus teisių tarybą Ženevoje, rezultatai. Antradienį pakomitetyje buvo keičiamasi nuomonėmis dėl žmogaus teisių Persijos įlankos valstybėse, dėl pastarųjų įvykių Tibete, taip pat dėl ES sankcijų Uzbekistanui peržiūrėjimo.
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dr. Laima Andrikienė dalyvavo EP Užsienio reikalų ir Biudžeto komitetų posėdžiuose.
Užsienio reikalų komiteto nariai keitėsi nuomonėmis su Slovėnijos užsienio reikalų ministru ir Tarybos pirmininku Dr. Dimitrijumi Rupeliu apie 2008 m. kovo 28 - 29 d. neoficialaus ES užsienio reikalų ministrų susitikimo rezultatus; vyko diskusijos dėl ES rinkimų stebėjimo misijų, dėl 2007 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir ES politikos šiuo klausimu. Trečiadienį komitete buvo keičiamasi nuomonėmis su Olli Rehn, už plėtrą atsakingu Europos Komisijos nariu, ketvirtadienį - su Pierru Moreliu, ES specialiuoju įgaliotiniu Centrinėje Azijoje; vyko diskusijos dėl dujotiekio, planuojamo tiesti iš Rusijos į Vokietiją per Baltijos jūrą, poveikio aplinkai.
Biudžeto komiteto nariai svarstė ES 2009 m. biudžeto III skirsnį bei Europos Parlamento sąmatą, diskutavo dėl 2008 m. biudžeto pataisų, dėl struktūrinių fondų, vyko seminaras  žemės ūkio finansavimo ir išlaidų efektyvumo klausimais, tyrimų pristatymas, buvo svarstomi kiti aktualūs klausimai.
Penktadienį europarlamentarė dirbo Lietuvoje. Ji dalyvavo Kauno kolegijos surengtoje baigiamojoje respublikinėje konferencijoje, skirtoje ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinto projekto „Geoinformacinių sistemų plėtra Lietuvoje" rezultatams aptarti. Tą pačią dieną kartu su EP įkurtos tarptautinės asociacijos - Europos verslo ir Parlamento schema - vykdomaja direktore Natalia Federighi Rincon L.Andrikienė lankėsi AB „Achema" Jonavoje, susitiko su įmonės vadovais Jonu Sirvydžiu, Juozu Tunaičiu ir kt.  Vizito tikslas - susipažinti su „Achemos, kuri 2007 m. tapo minėtos asociacijos nare, problemomis, visų pirma tais, kurių sprendimas priklauso Europos Parlamento ir Europos Komisijos kompetencijai.
Šeštadienį europarlamentarė lankėsi Palangoje.
Sekmadienį Laima Andrikienė dalyvavo ilgamečio Lietuvos gudų bendrijos pirmininko p. Fiodoro Niunkos pagerbimo šventėje, skirtoje jo 80-mečiui.