Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2008-01-21
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Briuselyje ir Lietuvoje.
Pirmadienį, antradienį ir trečiadienį L.Andrikienė dalyvavo Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomi aktualūs klausimai, susiję su rinkimais Kenijoje (2007 m. gruodžio 27 d.) ir Gruzijoje (2008 m. sausio 2 - 7 d.), vyko diskusijos dėl Kinijos politikos ir jos įtakos Afrikai. Pirmadienį vakare bendro posėdžio su Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis metu buvo keičiamasi nuomonėmis su Pakistano Islamo Respublikos prezidentu Jo Ekscelencija Pervezu Musharrafu.
Antradienį ir trečiadienį EP Užsienio reikalų komitete be kitų svarbių klausimų, buvo pristatyta buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos 2007 m. ataskaita, vyko diskusijos dėl prekybinių ir ekonominių santykių su Pietryčių Azijos šalimis, dėl Europos Sąjungos vaidmens Irake.
Trečiadienį vyko neeilinė plenarinė sesija, kurios metu Komisijos pirmininkas pateikė pasiūlymus energijos ir klimato kaitos klausimais.
Trečiadienį po pietų prasidėjo EP Biudžeto komiteto ir Žmogaus teisių pakomitečių posėdžiai. Biudžeto komitete be kitų klausimų buvo svarstomas tolesnis Europos palydovinės radijo navigacijos programų įgyvendinimas, pirmą kartą vyko diskusijos dėl 2009 m. Europos Sąjungos biudžeto, buvo pristatyti trys tyrimai: struktūriniai fondai naujovėms remti; Europos Sąjungos išteklių žemės ūkiui pridėtinė vertė; tyrimas dėl Komisijos valdymo reformų, susijusių su veiklos sritimis pagrįsta biudžeto struktūra ir veikla pagrįstu valdymu. Žmogaus teisių pakomitetyje trečiadienį ir ketvirtadienį buvo keičiamasi nuomonėmis dėl Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institutų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) veiklos, dėl žmogaus teisių padėties Afganistane, svarstomi kiti aktualūs klausimai.
Penktadienį europarlamentarė dr. Laima Andrikienė dirbo biure Vilniuje.