Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2007-12-17
Šią savaitę

Šią savaitę Laima Andrikienė dirbo Briuselyje ir Vilniuje.
Pirmadienį europarlamentarė dalyvavo Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto posėdyje, kuriame be kitų svarbių klausimų buvo pristatytas pranešimas dėl Užsienio reikalų komiteto vizito į Jungtinių Tautų būstinę Niujorke Generalinės Asamblėjos 62-osios sesijos proga, daug diskusijų sukėlė Delegacijos ryšiams si Uranu A. Beer pranešimas dėl antrojo Europos Parlamento ir Irano Islamo Respublikos medžliso tarpparlamentinio susitikimo. Europarlamentarai taip pat diskutavo dėl veiksmingesnės ES politikos Pietų Kaukazo regiono atžvilgiu, dėl požiūrio į Juodosios jūros regioninę politiką.

Antradienį Užsienio reikalų komitete vyko balsavimai dėl pastarųjų dviejų temų. Vėliau buvo keičiamasi nuomonėmis su Portugalijos užsienio reikalų ministru ir Tarybos pirmininko pareigas einančiu Luisu Amadu dėl pirmininkaujančios Portugalijos pasiektų rezultatų bendros užsienio ir saugumo politikos srityje. Europarlamentarė dr. Laima Andrikienė taip pat dalyvavo EP Biudžeto komiteto posėdyje.  Po pietų prasidėjo neeilinė EP plenarinė sesija, kurios metu europarlamentarai aptarė Portugalijos pirmininkavimo ES rezultatus bei Lisabonos sutarties pasirašymo reikšmę. Posėdyje taip pat buvo iškilmingai pasirašytas 2008 m. ES biudžetas. Vėliau europarlamentarė dr. Laima Andrikienė dalyvavo Užsienio reikalų komiteto Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje, kuriame buvo keičiamais nuomonėmis su Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos atstovais, buvo pažymėtos 10-osios ES ir Viduržemio jūros regiono žmogaus teisių tinklo metinės, keičiamasi nuomonėmis su Žmogaus teisių ir demokratijos tinklo atstovais dėl pakomitečio 2008 m. darbo programos.

Trečiadienį ryte toliau tęsėsi Užsienio reikalų komiteto Žmogaus teisių pakomitečio posėdis, kuriame buvo pateikta JT Žmogaus teisių tarybos darbo apžvalga dalyvaujant Žmogaus teisių tarybos Ženevoje pirmininkui Doru Costea. Taip pat buvo pristatyta naujausios Žmogaus teisių pakomitečio delegacijos, kurios narė buvo ir dr. Laima Andrikienė, vykusios į JT Generalinės Asamblėjos Trečiąjį komitetą (2007 m. lapkričio 19 - 21 d.) ataskaita, buvo keičiamasi nuomonėmis dėl Žmogaus teisių padėties Turkijoje po naujausio Žmogaus teisių pakomitečio delegacijos vizito (2007 m. gruodžio 3 - 5 d.). Šios delegacijos narė buvo ir dr. Laima Andrikienė.

Ketvirtadienį ir penktadienį europarlamentarė dirbo savo biure Vilniuje.