Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2007-11-26
Šią savaitę

Šią savaitę Laima Andrikienė dirbo Briuselyje ir Vilniuje.

Pirmadienį europarlamentarė dalyvavo Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje, kuriame vyko diskusijos dėl Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos 2007 m. ES metinės žmogaus teisių ataskaitos pristatymo, vyko klausymai žmogaus teisių Kinijoje tema rengiantis 2008 m. Olimpinėms žaidynėms ir 2007 m. lapkričio 28 d. ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimui bei buvo aptariama žmogaus teisių padėtis po rinkimų Gvatemaloje.

Antradienį L. Andrikienė dalyvavavo EP Užsienio reikalų komiteto posėdyje, kur vyko diskusijos dėl 10-ojo Europos plėtros fondo įgyvendinimo planavimo, ES pagrindinių teisių agentūros 2007-2012 m. daugiametės programos. Buvo keičiamasi nuomonėmis su ekspertais dėl veiksmingesnės ES politikos Pietų Kaukazo regiono atžvilgiu, Juodosios jūros regiono politikos nuostatų.
Antradienį taip pat vyko EP Biudžeto komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomas ES biudžetas 2008 metams, kiti svarbūs klausimai.

Trečiadienį iki pietų L.Andrikienė dalyvavo EPP-ED frakcijos darbo grupių posėdžiuose, kur vyko pasirengimas trumpajai EP plenarinei sesijai, vykusiai  Briuselyje trečiadienį po pietų ir ketvirtadienį iki pietų.
Trečiadienį po pietų dr. L.Andrikienė dalyvavo EP  plenariniame posėdyje, kuris prasidėjo diskusijomis apie ES pagrindinių teisių chartijos patvirtinimą. Vėliau buvo aptarta ES darbo rinkos padėtis, vyko diskusija apie Europos ateitį dalyvaujant Ispanijos ministrui pirmininkui J.L. Rodriguez Zapatero. Po to buvo svarstoma televizijos paslaugų direktyva, tarptautinio geležinkelio eismo palengvinimas bei šaunamųjų ginklų kontrolė. Vėlai vakare deputatai aptarė ES turizmo politiką bei prekybos įtaką klimato kaitai.

Ketvirtadienį Europos Parlamentas išklausė Europos Audito Rūmų H. Weber ataskaitą apie 2006 m. ES biudžeto išlaidas, taip pat aptarė sutartinėms prievolėms taikytiną teisę. 11 val. buvo balsuojama dėl minėtų ir kitų klausimų, tarp jų - dėl baudžiamosios atsakomybės už rasistinius ir ksenofobinius nusikaltimus, dėl prekybos pavojingomis medžiagomis bei padėties Gruzijoje.

Penktadienį europarlamentarė dr. Laima Andrikienė dirbo savo biure Vilniuje.

Sekmadienį L.Andrikienė EP Žmogaus teisių pakomitečio delegacijos sudėtyje išvyko į Turkiją, kur domėsis žmogaus teisių padėtimi šioje šalyje, susitiks su Turkijos vyriausybės nariais, žurnalistais, nevyriausybinių organizacijų, opozicijos astovais.