Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2007-10-21
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Strasbūre, dalyvavo Europos Parlamento plenarinėje sesijoje.
Pirmadienį EP plenariniame posėdyje europarlamentarai diskutavo dėl pesticidų naudojimo ir augalų apsaugos produktų, aptarė nenutrūkstamo mokymosi sertifikavimą, energijos šaltinius ir technologijas, taip pat ES statistikos tobulinimą. Laima Andrikienė taip pat dalyvavo ELP-ED frakcijos, Užsienio reikalų ir Klimato kaitos komitetų posėdžiuose.
Antradienį parlamentarai aptarė mokesčių politiką, taip pat spalio 18-19 d. Lisabonoje vykusio neformalaus Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatus, apsvarstė 2008 m. ES biudžeto projektą, aptarė projektą Europa be tabako dūmų, taip pat Šengeno informacinės sistemos diegimą naujosiose ES narėse bei opiumo, pagaminamo Afganistane, naudojimą farmacijos pramonėje. Klausimų Europos Komisijai metu Europos Komisijos atstovo Laima Andrikienė klausė, kaip Komisija vertina konsultacijų dėl Žaliosios knygos dėl Europos prekybos politikos rezultatus, koks bus galutinis Komisijos pasiūlymas atsižvelgiant į tai, kad dauguma suinteresuotųjų šalių nepritaria tolesniam šios politikos srities liberalizavimui.
Antradienį pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu L.Andrikienė dalyvavo Žmogaus teisių pakomitečio, ELP-ED frakcijos bei parlamentarų grupės Baltijos Europa posėdžiuose.
Trečiadienį parlamentarai aptarė Turkijos pažangą siekiant narystės ES bei spalio 26 d. rengiamą ES ir Rusijos vadovų susitikimą, svarstė ES santykius su Afrikos šalimis ir Serbija, taip pat sutartis su Vakarų Balkanų šalimis dėl vizų ir readmisijos.
Trečiadienį EP plenariniame posėdyje Europos Tarybos atstovo L.Andrikienė klausė apie kovą su terorizmu ir zmogaus teises bei
laisves. ES valstybėse narėse prasidėjo aktyvios diskusijos dėl: 1) duomenų apie keleivius dalijimosi - kad naudojant naujas technologijas ir dalijantis duomenimis apie keleivius siekiant aptikti teroristus kyla grėsmė, kad bus kėsinamasi į žmonių pilietines laisves, 2) dėl vėliau priimtos direktyvos dėl telefoninių pokalbių įrašymo. Duomenų apie keleivius dalijimosi ir telefoninių pokalbių įrašinėjimo kritikai įtikinėja, kad tokie planai kelia grėsmę kiekvieno asmens saugumui ir riziką, kad ne ES šalių piliečiai bus dar labiau diskriminuojami. Ši grėsmė labai svarbi devynioms šalims, kurios artimiausiais mėnesiais turėtų prisijungti prie Šengeno erdvės, ir laikomasi nuomonės, kad toks duomenų rinkimo planas pažeistų ir imigrantų, ir ES piliečių teises. L.Andrikienė domėjosi, kokios pozicijos laikosi Taryba duomenų apie keleivius rinkimo plano įgyvendinimo klausimu, kokių veiksmų ketina imtis Taryba siekdama užtikrinti, kad nebus pažeistos pilietinės laisvės, o atvirkščiai, kad jos bus apsaugotos ir apgintos.
Trečiadienį pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu L.Andrikienė dalyvavo ELP-ED frakcijos bei Parlamentarų paramos Tibetui grupės posėdyje.
Ketvirtadienį Parlamentas išklausė Europos Ombudsmeno 2006 m. veiklos ataskaitą, aptarė žmogaus teisių pažeidimus Pakistane, Irane ir Sudane.