Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2007-09-10
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Briuselyje ir Lietuvoje.
Pirmadienį ir antradienį L.Andrikienė dalyvavo EP Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje. Pirmadienį vyko diskusijos dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo probleminių šalių klausimu, buvo keičiamasi nuomonėmis apie tyrimą dėl readmisijos susitarimų trečiosiose šalyse poveikį žmogaus teisėms. Antradienį europarlamentarai diskutavo dėl ES ir Afrikos strategijos, vėliau bendrame EP Žmogaus teisių, Užsienio reikalų bei Vystymosi komitetų posėdyje vyko asmenų, nominuotų 2007 m. Sacharovo prizui, pristatymas.

Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dr. Laima Andrikienė dalyvavo EP Užsienio reikalų komiteto posėdžiuose. Antradienį europarlamentarai aptarė dabartinę ES ir Afrikos santykių padėtį, buvo keičiamasi nuomonėmis su už išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką atsakinga Komisijos nare Benita Ferrero-Waldner. Vėliau vyko diskusijos dėl opiumo gamybos medicininiais tikslais Afganistane. Trečiadienį Užsienio reikalų komitete vyko diskusijos dėl ES ir Ukrainos susitarimų dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo bei dėl readmisijos, buvo aptariami ES ir Serbijos santykiai. Vėliau buvo keičiamasi nuomonėmis su ES specialiuoju įgaliotiniu Moldovos Respublikai Kalman Mizsei bei su Jungtinės Karalystės Generaliniu sekretoriumi Donaldu McKinnonu. Po pietų Užsienio reikalų komiteto posėdyje dalyvavo Moldovos Respublikos Užsienio reikalų ir Europos integracijos ministras Andrei Stratanu. Ketvirtadienį buvo diskutuojama dėl Europos kaimynystės politikos stiprinimo, ES humanitarinės pagalbos.

Ketvirtadienį EP Biudžeto komitete eurparlamentarai svarstė 2008 m. ES biudžetą, buvo pristatyta 2007-2013 m. daugiamečio finansinio plano apžvalga, vyko diskusijos dėl Europos Parlamento reformos ir pastatų politikos.