Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2007-06-25
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Briuselyje - dalyvavo Europos Parlamento Užsienio reikalų ir Biudžeto komitetų bei Žmogaus teisių pakomitečio, o taip pat Europos liaudies partijos frakcijos posėdžiuose. Trečiadienį po pietų Europos Parlamente vyko neeilinė plenarinė sesija, kurios metu buvo apibendrintas Vokietijos pirmininkavimas ES.

Užsienio reikalų komitete, dalyvaujant aukštiems ES pareigūnams - Vokietijos Teisingumo ministrui Gerhard FIEBERG ir Europos Komisjos Plėtros direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojui Jan TRUSZCZYNSKI - europarlamentarai pasikeitė nuomonėmis su Tarptautinio tribunolo prokurore Carla DEL PONTE, aptarė įvykių eigą byloje dėl buvusios Jugoslavijos. Parlamentarai taip pat aptarė ES ir Serbijos santykius, išklausė DG RELEX atstovo pranešimą apie Stabilumo instrumento vykdymą, pasikeitė nuomonėmis su JT atstovu Antonio Maria COSTA, atsakingu už narkotikų ir nusikaltimų prevenciją, svarstė kitus klausimus.

Biudžeto komitete parlamentarai svarstė ES 2007 m. biudžeto eigą bei aptarė Europos Parlamento poziciją dėl ES 2008 m. biudžeto svarstymo taikinamajame Tarybos, Komisijos ir Parlamento posėdyje, kuris vyks liepos mėnesį.

Ketvirtadienį vykusiame Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje buvo išklausytas pranešimas apie dialogus ir konsultacijas dėl žmogaus teisių su trečiosiomis šalimis. Europarlamentarai aptarė Vokietijos aktyvumą ir darbus žmogaus teisių srityje šios šalies pirmininkavimo ES metu, o taip pat išklausė EP delegacijos ataskaitą apie JT Žmogaus teisių tarybos penktąją sesiją, kurioje dalyvavo ir Lietuvos atstovė dr. L. Andrikienė.