Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2007-06-18
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Strasbūre, dalyvavo Europos Parlamento plenarinėje sesijoje.

Pirmadienį europarlamentarė dalyvavo EP plenariniame posėdyje, kuriame buvo aptarta plačiajuosčio ryšio plėtra, alkoholinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas ir ženklinimas, ES ekonominiai ir prekybiniai santykiai su Rusija, kiti klausimai. Dr. L.Andrikienė pasakė kalbą apie JT Žmogaus teisių tarybos penktąją sesiją. Ponia Laima taip pat dalyvavo Europos liaudies partijos - Europos demokratų politinės grupės ir laikino komiteto Klimato kaitos pokyčiams svarstyti posėdžiuose.

Antradienį L.Andrikienė dalyvavo EP plenariniame posėdyje, kur deputatai aptarė Jungtinės Karalystės draudimo bendrovės „Equitable Life“ bankrotą, šeimos ir studijų derinimo galimybes, Didžiojo aštuoneto susitikimo rezultatus, kitus klausimus. Europarlamentarė taip pat dalyvavo Baltijos Europos parlamentarų grupės posėdyje ir parengiamuosiuose EP Biudžeto bei Užsienio reikalų komitetų posėdžiuose. Antradienį L.Andrikienė klausė Europos Komisijos atstovo apie Šiaurės Europos dujotiekio tiesimo projekto poveikio aplinkai įvertinimą. Ponia Laima domėjosi, ar Europos Komisija ėmėsi veiksmų, kad būtų atliktas Šiaurės Europos dujotiekio projekto poveikio aplinkai įvertinimo tyrimas, ir jei taip, kokios nepriklausomos įstaigos sudaro vertinimo grupę? Ar Komisija gali patvirtinti, kad šios įstaigos arba mokslininkai yra nepriklausomi? Ar Komisija turi preliminarius poveikio aplinkai įvertinimo tyrimo rezultatus, iš kurių būtų galima daryti išvadas, kokį poveikį Baltijos jūros aplinkai turės Šiaurės Europos dujotiekio tiesimas?
Antradienį Europos Parlamente L.Andrikienė priimė ir svečius iš Lietuvos - moksleivius ir jų mokytojus iš Kauno, Alytaus, Druskininku, Vilkaviškio ir Šakių mokyklų. Svečiai stebėjo EP plenarinį posėdį, susitiko su europarlamentare L.Andrikiene, išklausė paskaitą apie EP struktūrą, darbo tvarką, sąsajas su kitomis ES institucijomis, sprendimų priėmimą ES. Jie taip pat turėjo ekskursiją laivu Strasbūro kanalais, susipažino su senamiesčiu, o vakare dalyvavo vakarienėje Strasbūro senamiestyje EP narės dr. Laimos Andrikienės kvietimu.

Trečiadienį dr. L.Andrikienė dalyvavo EP plenariniame posėdyje, kurio metu europarlamentarai svarstė teisių į papildomą pensiją perkėlimą, taip pat Kipro ir Maltos prijungimą prie euro zonos, tarptautinę ginklų prekybą, ES finansinę pagalbą Palestinai, nepilnamečių nusikalstamumo stabdymą. Taip pat buvo aptartas valstybių keitimąsis teistumo duomenimis, atsakomybė už rasistinius bei ksenofobinius nusikaltimus (tokius kaip holokausto neigimas ar pateisinimas). Dr. Laima Andrikienė pasakė kalbą rasizmo ir ksenofobijos klausimu.

Ketvirtadienį EP plenariniame posėdyje deputatai aptarė viešųjų pirkimų tvarką bei internetinę prekybą, o taip pat – žmogaus teisių pažeidimus pasaulyje. L.Andrikienė taip pat dalyvaavo ELP-ED grupės ir laikino komiteto Klimato kaitos pokyčiams svarstyti darbe.