Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2007-05-07
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbs Lietuvoje ir Europos Parlamente Briuselyje. Europos Parlamente šią savaitę parlamentarai dalyvaus EP komitetų ir frakcijų  posėdžiuose, o taip pat trumpojoje EP plenarinėje sesijoje.

Pirmadienį dr.L.Andrikienė dirbs savo biure Vilniuje.
Antradienį europarlamentarė dalyvaus EP Užsienio reikalų ir Biudžeto komitetų posėdžiuose. Užsienio reikalų komitete viešės Tarybos generalinis sekretorius ir vyriausiasis BUSP įgaliotinis Javieras SOLANA ir už plėtrą atsakingas Komisijos narys Olli REHNAS. Komiteto posėdyje taip pat dalyvaus ES valstybių narių parlamentarai. Antradienį parlamentarai pasikeis nuomonėmis su ES specialiuoju įgaliotiniu Centrinėje Azijoje Pierru MORELIU bei su Nepriklausomos kurdų vyriausybės Irake pirmininku Massoudu BARZANIU, bus svarstomas pranešimas dėl Derybų mandato sudaryti naują išsamesnį Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Ukrainos susitarimą, nagrinėjami kiti klausimai.
Biudžeto komiteto nariai pateiks pirmąsias pastabas preliminariam ES 2008 m. biudžeto projektui, svarstys ES 2007 m. biudžeto vykdymą, Solidarumo fondo lėšų panaudojimą po potvynių Vengrijoje ir Graikijoje, aptars kitus klausimus. Antradienį Biudžeto komitete vyks klausymai dėl informacijos politikos: ES informacijos politikos efektyvumas ir paveikumas profesionalų požiūriu.

Trečiadienį L.Andrikienė dalyvaus ELP-ED frakcijos darbe, kur vyks pasirengimas trumpajai EP plenarinei sesijai.
EP plenarinės sesijos, vyksiančios trečiadienį po pietų ir ketvirtadienį iki pietų, metu bus svarstoma Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimo, aptariamas EP pasiūlymas dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Bendrijoje, išklausytas Metinis 2005 m. pranešimas BUSP klausimais, vyks diskusijos dėl reformos arabų pasaulyje: kokios strategijos turėtų laikytis Europos Sąjunga? Deputatai taip pat apsvarstys EP pasiūlymą dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizo tarifų suderinimo, aptars Būsto politiką ir regioninę politiką bei Struktūrinės politikos poveikį ir padarinius ES sanglaudai.

Penktadienį dr. L. Andrikienė Vilniuje kartu su ELP-ED surengs tarptautinę konferenciją „Vertybės ir politika". Konferencijoje dalyvaus Lietuvos valstybės vadovai, Katalikų bažnyčios hierarchai, kitų religinių konfesijų atstovai, Lietuvos Seimo ir Europos Parlamento nariai, žurnalistai, mokslininkai, nevyriausybinių, jaunimo organizacijų atstovai, diplomatinio korpuso nariai. Tarptautinės konferencijos dalyviai aptars vertybių ir politikos santykį postmodernioje visuomenėje.