Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2007-04-23
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Europos Parlamente Strasbūre, vyko EP plenarinė sesija. Šios plenarinės sesijos akcentai – transportas, biudžetas ir jo kontrolė, taip pat aplinkosauga, vidaus reikalai, užsienio politika ir žmogaus teisės.

Pirmadienį europarlamentarai plenarinės sesijos metu aptarė pažangiosios terapijos vaistų reglamentavimą ir baudžiamosios atsakomybės už intelektinės nuosavybės pažeidimus taikymą, taip pat prioritetus ES 2008 m. biudžetui, ES sanglaudos politikos veiksmingumą bei bulvių krakmolo gamybos kvotas.

Antradienį vyko diskusijos dėl ES institucijų ir agentūrų 2005 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Vėliau deputatai aptarė kovą su AIDS, teisės aktus jūrų laivybos saugos tema, buvo svarstoma Europos aviacijos erdvės plėtra, „Galileo“ palydovinės navigacijos programos kūrimas, skrydžių saugos užtikrinimas, potvynių prevencija bei tausus gamtos išteklių naudojimas. Antradienį pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu dr. L. Andrikienė dalyvavo ELP-ED frakcijos bei parlamentarų grupės „Baltijos Europa“ posėdžiuose. Europos Komisijai Laima Andrikienė pateikė klausimą raštu dėl Europos kaimynystės politikos: Europos Parlamentui buvo pavesta griežčiau tikrinti, kaip taikoma Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė, ir EP yra pasirengęs atlikti aktyvų vaidmenį vykdant Bendrijos išorės pagalbą. Ponia Laima teiravosi, kada Europos Parlamentui bus pateikti ES pagalbos ENPI šalims metinių veiklos programų projektai. Komisija šiuo metu rengia neoficialų dokumentą dėl valdymo priemonės.

Trečiadienį Parlamentas aptarė ES ir JAV santykius, Kroatijos pažangą siekiant narystės ES. Vidurdienį kalbėjo Indijos prezidentas Abdul Kalam. Po pietų buvo svarstoma žmogaus teisių padėtis pasaulyje, mirties bausmės panaikinimas, padėtis Ukrainoje, homofobijos apraiškos Lenkijoje ir kitur, skubaus reagavimo pasienio pajėgų kūrimas bei ES viešieji finansai.

Tarybai Laima Andrikienė pateikė klausimą apie Galileo - Europos visuotinės palydovinės navigacijos sistemą, kuri buvo sumanyta Europos Komisijos, siekiant sukurti Europos kontroliuojamą palydovinę valdymo sistemą, nepriklausomą nuo JAV karinių pajėgų, valdančių dabartinę visuotinę padėties nustatymo sistemą (angl. GPS). Yra iškilęs pavojus, kad projektas nebus atliktas numatytu laiku dėl nepakankamų valstybių narių ir įmonių, suinteresuotų dalyvavimu Galileo programoje, derybų. Laima Andrikienė pasidomėjo, kokių priemonių Taryba ketina imtis, siekdama paspartinti derybas ir ar Taryba gali pasiūlyti alternatyvų sprendimą, jeigu Galileo programa nebūtų pradėta įgyvendinti laiku, o taip pat kokią įtaką vėlavimas turės Galileo programos įgyvendinimui ir ES valstybėms narėms.

Ketvirtadienį EP aptarė neįgalių moterų padėtį, žmogaus teisių pažeidimus įvairiose pasaulio šalyse, įskaitant demonstracijų išvaikymą Rusijoje.