Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2007-03-26
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Lietuvoje ir Briuselyje.
Antradienį ir trečiadienį L.Andrikienė dalyvavo EP Žmogaus teisių pakomitečio ir Užsienio reikalų komiteto posėdžiuose, taip pat Europos liaudies partijos - Europos demokratų politinės grupės posėdžiuose. Žmogaus teisių pakomitetyje Europos tarpuniversitetinis žmogaus teisių ir demokratizacijos centras (Venecija) pristatė tyrimo „Rezoliucijų ir kitos Europos Parlamento veiklos žmogaus teisių srityje poveikis už Europos Sąjungos ribų“ išvadas ir rekomendacijas. Užsienio reikalų komitete deputatai aptarė Kroatijos pažangą 2006 m., išklausė pranešimą apie ES bendrąją užsienio ir saugumo politiką 2005 m., pasikeitė nuomonėmis su Ukrainos Ministru pirmininku Viktoru Janukovičiumi.
Trečiadienį po pietų ir ketvirtadienį iki pietų vyko EP trumpoji plenarinė sesija. Pagrindinės šios sesijos temos – Europos ateitis, ES biudžetas, žemės ūkis, bendroji užsienio politika bei sportas. Sesija prasidėjo Berlyno deklaracijos išvadų aptarimu. Posėdyje kalbėjo ES Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Parlamentarai taip pat apsvarstė Kosovo ateitį bei ekologiškų žemės ūkio gaminių reglamentavimą, aptarė ES nuosavų išteklių reformą bei 2008 m. biudžeto gaires, o taip pat profesionalaus futbolo ateitį Europoje, laivybos saugą bei naujųjų ES narių dalyvavimą bendrojoje žemės ūkio politikoje.
Ketvirtadienį EP plenariniame posėdyje ES vyriausiasis įgaliotinis bendrajai užsienio ir saugumo politikai Javier Solana perskaitė pareiškimą apie ES bendrosios užsienio politikos perspektyvas, buvo balsuojama visais svarstytais klausimais.
Ketvirtadienį po pietų L.Andrikienė dalyvavo EP Biudžeto komiteto posėdyje, kuriame parlamentarai svarstė Europos Komisijos parengtus ES 2008 m. biudžeto prioritetus.
Penktadienį Vilniuje EP narė dr. L. Andrikienė dalyvavo EK atstovybės Lietuvoje surengtame simpoziume Romos sutarties 50-čiui paminėti, kuriame kalbą pasakė EK prezidentas Jose Manuelis Durao Barroso. Europarlamentarė taip pat dalyvavo Seimo Užsienio reikalų komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas LR Seimo rezoliucijos projektas dėl pritarimo Baltijos jūros regiono strategijai. Šiai Strategijai 2006 m. lapkričio mėnesį didele balsų dauguma pritarė Europos Parlamentas.