Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2007-03-12
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Strasbūre, dalyvavo Europos Parlamento plenarinėje sesijoje.

Pirmadienį Laima Andrikienė dalyvavo Europos liaudies frakcijos posėdyje, EP Biudžeto ir Užsienio reikalų komitetų posėdžiuose bei EP plenariniame posėdyje. Europarlamentarai apsvarstė moterų ir vyrų lygybės gaires, visuotinės svarbos socialines paslaugas bei įmonių socialinę atsakomybę. Buvo aptartos autorių teisės internetinių muzikos paslaugų srityje, taip pat akcijų paketų įsigijimas finansų sektoriuje bei ES prekybos politikos priemonių reforma.

Antradienį parlamentarams buvo pristatyta 2008 m. Europos Komisijos politikos strategija bei ES ir JAV sutarties dėl skrydžių liberalizavimo projektas. Europos Parlamentas nagrinėjo branduolinių ginklų neplatinimo problemas, buvo svarstomas biotechnologijų naudojimas žemės ūkyje. Europos Komisijos atstovo Laima Andrikienė paklausė dėl naujų ES transporto politikos prioritetų, susijusių su Baltijos regionu. Po ES plėtros 2004 m. dauguma prie Baltijos jūros esančių valstybių yra ES valstybės narės. Šiose šalyse didėja ekonominės veiklos mastas, plečiasi bendradarbiavimas tarp ES valstybių narių ir kaimyninių šalių. Siekiant racionalizuoti krovinių srautus regione reikia naujos kokybės transporto paslaugų sistemos, naujoviškų sprendimų. Laima Andrikienė domėjosi, kokie yra nauji ES transporto politikos prioritetai ir tendencijos, susijusios su Baltijos jūros regionu ir Baltijos šalimis, ypač atsižvelgiant į trumpalaikę ir ilgalaikę perspektyvas. Antradienį pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu L.Andrikienė dalyvavo ELP-ED frakcijos bei parlamentarų grupės „Baltijos Europa“ posėdžiuose.

Trečiadienį sesija prasidėjo ES Tarybos pareiškimu dėl kovo 25 d. numatomos priimti Berlyno deklaracijos. Europarlamentarai taip pat aptarė kovo 8-9 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatus, Bosnijos ir Hercegovinos perspektyvas, vyko diskusijos apie ES ir Viduržemio jūros regiono šalių santykius. Trečiadienį Europos Tarybos atstovo L.Andrikienė paklausė dėl tolesnio ES Konstitucijos ratifikavimo. Kadangi vienas iš Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos prioritetų yra tęsti ES konstitucijos ratifikavimą, Lietuvos atstovė teiravosi, ar Vokietija jau turi planą dėl tolesnio su Konstitucija susijusio proceso siekiant, kad Konstitucija būtų priimta iki kitų Europos Parlamento rinkimų 2009 metais. Ji taipo pat klausė, kokių konkrečių veiksmų ketina imtis pirmininkaujanti Vokietija, kad pasiektų tikslą – laiku ratifikuoti Konstituciją?
Trečiadienį pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu L.Andrikienė dalyvavo ELP-ED frakcijos bei EP Užsienio reikalų komiteto posėdyje, kuriame europarlamentarai pasikeitė nuomonėmis su JT Generalinio Sekretoriaus pavaduotoja dr. Asha Rose Migiro.

Ketvirtadienio plenariniame posėdyje parlamentarai aptarė vietos valdžios indėlį į vystomąjį bendradarbiavimą, buvo svarstomas iš ruonių pagamintų produktų draudimas. EP priėmė rezoliuciją dėl išpuolio Rusijoje prieš marių tautos aktyvistę G. Kozlovą. Dr.L.Andrikienė sakė kalbą, kurioje išreiškė susirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų Rusijoje: „Man kaip Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio narei ypač svarbus vienas ES - Rusijos bendradarbiavimo formatas: tai - vykstančios ES ir Rusijos konsultacijos žmogaus teisių, mažumų ir pagrindinių laisvių klausimais. Šiame kontekste Galinos Kozlovos, literatūrinio žurnalo Ontsoko redaktorės, Marių tarybos pirmininko Vladimiro Kozlovo žmonos brutalus užpuolimas, jau turėjęs precedentus Mari Respublikoje, ne tik nusipelno mūsų dėmesio ir įvertinimo, bet verčia ir dar kartą sugrįžti prie žmogaus teisių padėties Rusijoje apskritai“ .