Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2007-02-11
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Strasbūre - dalyvavo Europos Parlamento plenarinėje sesijoje, Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos darbe, o taip pat parlamentarų grupių „Baltijos Europa“ bei „Parama smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV)“ posėdžiuose.

Pirmadienį dr. L. Andrikienė dalyvavo EP plenariniuose posėdžiuose bei ELP frakcijos posėdžiuose. Parlamentarai aptarė ataskaitas apie atliekų tvarkymą ir apdorojimą, diskutavo dėl moterų vaidmens Turkijoje. Deputatai paklausė Europos Komisijos atstovo apie ES apribojimus skysčių įsinešimui į lėktuvą.

Antradienį sesija prasidėjo Europos Parlamento pirmininko H.-G. Pöttering inauguracine kalba,
kurioje jis pristatė savo 2,5 metų pirmininkavimo laikotarpio prioritetus (Europos liaudies partijos-Europos demokratų frakcijos narys vokietis H.-G. Pöttering buvo išrinktas EP pirmininku sausio mėn. Strasbūro plenarinėje sesijoje. Jis eis šias pareigas 2,5 metų, iki šios EP kadencijos pabaigos). Po to kalbėjo Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Europos Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso bei frakcijų atstovai. Į posėdį taip pat buvo pakviesti ankstesni EP pirmininkai.
Šiame posėdyje parlamentarai taip pat aptarė pasirengimą kovo 8-9 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui, vynininkystės politikos reformą, tiesiogines išmokas žemės ūkiui bei radijo dažnių spektro paskirstymą.
Pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu ponia Laima dalyvavo ELP frakcijos darbe bei parlamentarų grupės „Baltijos Europa“ posėdžiuose.

Trečiadienį Parlamentas aptarė laikinojo komiteto išvadas dėl CŽV vykdyto kalinių gabenimo ir sulaikymo Europos šalyse. Europos Parlamente kalbėjo Italijos prezidentas G. Napolitano. Vėliau vyko diskusija dėl kovos su tarptautiniu terorizmu, parlamentarai aptarė ES ir Rusijos sutartis dėl vizų režimo palengvinimo bei readmisijos, o taip pat ES ekonominės politikos bei ES šalių užimtumo politikos gaires. Dėl ES-Rusijos susitarimo dėl readmisijos ELP-ED frakcijos vardu EP plenariniame posėdyje kalbėjo Lietuvos atstovė dr.Laima Andrikienė.

Ketvirtadienį Europos Parlamentas aptarė Europos investicijų banko metinę ataskaitą, taip pat energijos kainų kilimo makroekonominį poveikį. Plenariniame posėdyje skubos tvarka įvyko svarstymai ir balsavimai dėl žmogaus teisių pažeidimų kai kuriose šalyse, buvo priimtos atitinkamos rezoliucijos. Šiose diskusijose dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl ES-Kinijos derybų kalbėjo ir Lietuvos atstovė Laima Andrikienė.