Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2007-01-22
Šią savaitę

Šią savaitę dr.Laima Andrikienė dirbs Briuselyje.

Pirmadienį vyks EP Žmogaus teisių pakomitečio posėdis, kuriame bus diskutuojama apie į Maroką atvykusių migrantų padėtį, vyks pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl Simon Coveney metinio pranešimo apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje 2006 m. ir ES politiką šioje srityje.

Antradienį po pietų vyks EP Užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame Vokietijos užsienio reikalų ministras p. Steinmeier pristatys Vokietijos pirmininkavimo ES Bendrosios užsienio ir saugumo politikos prioritetus. Vėliau bus keičiamasi nuomonėmis su Jungtinės Karalystės Europos reikalų ministru p. Hoon.

Trečiadienį EP Užsienio reikalų komitetas toliau tęs darbą: vyks diskusijos dėl padėties Vidurio Rytuose, Kosovo ateities, aptariami kiti aktualūs klausimai. Be to, bus keičiamasi nuomonėmis su Europos Komisijos nare p. Ferrero Waldner, atsakinga už išorės santykius ir Europosm kaimynystės politiką. Taip pat darbą pradės EP Biudžeto komitetas, kurio posėdyje prasidės 2008 m. ES biudžeto svarstymas, vyks diskusijos dėl ES nuosavų išteklių ateities, dėl taisomojo ES 2007 m. biudžeto projekto, dėl europarlamenatrų iniciatyva teikiamų nuomonių struktūrinės politikos, sanglaudos politikos bei kitais klausimais.

Ketvirtadienį EP Užsienio reikalų komitete vyks balsavimai dėl šio komiteto teikiamų nuomonių dėl ES - Rusijos susitarimų readmisijos ir palengvinto vizų režimo srityje, dėl ES ir Andų Bendrijos sutarties. EP Biudžeto komitete bus diskutuojama dėl programos „Fiscalis 2013", švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos įgaliojimų pratęsimo.