Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2006-11-13
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Strasbūre, dalyvavo Europos Parlamento plenarinėje sesijoje, Europos liaudies partijos frakcijos posėdžiuose, taip pat parlamentinės grupės „Baltijos Europa“ posėdyje, o taip pat Lietuvoje: penktadienį europarlamentarė lankėsi Prienuose ir Kaune.

Pirmadienio popietę EP plenariniame posėdyje buvo diskutuojama dėl Metinio pranešimo apie eurozoną, aptariamos Žemės ūkio ir kaimo plėtros fondo paramos kaimo plėtrai ir tiesioginių išmokų savanoriško moduliavimo pagal bendrą žemės ūkio politiką taisyklės.

Antradienį parlamentarai diskutavo apie hipotekinius kreditus Europos Sąjungoje, svarstė Audito rūmų ataskaitą, išklausė Europos Komisijos pranešimą dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos, diskutavo kitais klausimais. Išlikmingo posėdžio metu į europarlamentarus kreipėsi Gruzijos prezidentas Mikhaïl Saakachvili. Antradienį pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu L.Andrikienė dalyvaavo ELP frakcijos bei šios frakcijos biudžeto darbo grupės posėdžiuose, parlamentarų grupės „Baltijos Europa“ posėdyje, Tibeto parlamentarų grupės, EP Užsienio reikalų komiteto posėdžiuose.

Trečiadienį rytiniame EP posėdyje vyko diskusija dėl ES Paslaugų direktyvos, vėliau  buvo balsuojama dėl šio dokumento. Po pietų plenariniame EP posėdyje  vyko diskusija dėl Baltijos jūros regiono strategijos formuojant Šiaurės dimensiją, diskusijoje dalyvavo ir dr. Laima Andrikienė. Ji ragino parlamentarus pritarti rezoliucijos straipsniui, kuriuo siūloma Baltijos jūros strategijai skirti atskirą biudžeto eilutę. 

Ketvirtadienį L.Andrikienė dalyvavo Europos liaudies partijos frakcijos posėdyje.

Penktadienį L.Andrikienė lankėsi Prienuose ir Kaune. Kauno Kovo 11-osios vidurinėjė mokykloje ir Prienų rajono Veiverių T.Žilinsko gimnazijoje surengė pamokas apie Europos Sąjungą ir jos ateitį, o Kauno Vytauto Didžiojo Universitete studentams skaitė paskaitą "Jaunimo mobilumas Europos Sąjungoje". Ponia Laima taip pat lankėsi Kauno apskrities viršininko administracijoje bei Prienų savivaldybėje, domėjosi, kaip Kauno apskrityje įsisavinama ES teikiama finansinė parama, ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšos, apie tai diskutavo su Kauno apskrities savivaldybių atstovais, bendruomenių vadovais ir atstovais.