Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2006-10-23
Šią savaitę

Šią savaitę EP narė dr. Laima Andrikienė dirbo Strasbūre - dalyvavo Parlamento plenarinėje sesijoje, Europos liaudies partijos frakcijos darbe, o taip pat parlamentinių grupių „Baltijos Europa“ bei Tibetui remti posėdžiuose.

Pirmadienio vakarą parlamentarai svarstė naujosios Šengeno informacinės sistemos sukūrimą. Grupė Europos Parlamento narių, atstovaujančių 10 naujųjų ES valstybių narių, inicijavo Europos Parlamento rašytinį pareiškimą dėl galimo visų naujųjų valstybių narių įsiliejimo į Šengeno erdvę atidėjimo. Pareiškimą pasirašė ir EP narė iš Lietuvos Laima Andrikienė. Parlamentarai mano, kad reikia laikytis pirminės naujųjų valstybių narių įsiliejimo į Šengeno erdvę datos. L.Andrikienė diskusijų metu paragino ES Komisiją ir Tarybą imtis visų priemonių tam užtikrinti.

Be šio klausimo pirmadienį plenarinio posėdžio metu parlamentarai taip pat aptarė Bendrijos lėšų susigrąžinimo aspektus, aplinkos apsaugos finansavimo (programų LIFE+ ir Natura 2000) klausimus. EP plenarinio posėdžio pertraukos metu L.Andrikienė dalyvavo ELP frakcijos posėdyje.

Antradienio rytą Parlamentas paminėjo 1956 m. Vengrijos sukilimo prieš komunistinę diktatūrą penkiasdešimtmetį. Po to deputatai aptarė krūties vėžio profilaktikos ir diagnostikos bei sergančiųjų šia liga padėtį, aptarė 2007-2013 m. ES kultūros ir švietimo programų („Kultūra 2007“, „Veiklusis jaunimas“ bei „Mokymasis visą gyvenimą“) nuostatus, apsvarstys 2007 m. ES biudžeto projektą.

Antradienį Europos Komisijos atstovo Laima Andrikienė klausė apie PPO taisyklių taikymą energetikos rinkai. Europos Komisija 2006 m. birželio mėnesį pasiūlė pasaulio energetikos rinkai taikyti PPO taisykles ir naujo derybų raundo pasaulio prekybos klausimais metu pagrindinį dėmesį skirti energetikai, siekiant prekybai nafta ir dujomis taikyti tas pačias taisykles, kaip ir prekybai kitomis prekėmis. Siekiant prekybai energijos ištekliais taikyti PPO taisykles ir procedūras, gamintojai turės suteikti laisvą prieigą prie tranzito. Ponia Laima teiravosi, ar tokia šiuo metu yra Komisijos pozicija? Kokios pažangos buvo pasiekta atsižvelgiant į Europos Komisijos pasiūlymą bendrai energetikos rinkai taikyti PPO taisykles?

Antradienį pertraukų tarp plenarinių posėdžių metu L.Andrikienė dalyvavo ELP frakcijos bei šios frakcijos biudžeto darbo grupės posėdžiuose, parlamentarų grupės „Baltijos Europa“ posėdyje.

Trečiadienį Parlamentas aptarė susitaikymo procesą Baskų krašte (Ispanijoje), taip pat Suomijoje vykusio Europos valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimo rezultatus, aptarė padėtį Padnestrėje ir Pietų Osetijoje. Vidurdienį Parlamente kalbėjo Vengrijos prezidentas L. Sólyom. Po pietų parlamentarai aptarė padėtį Moldovoje ir Gruzijoje. Laima Andrikienė sakė kalbą dėl rezoliucijos apie Moldovą, už kurią parlamentarai balsavo ketvirtadienį.  L.Andrikienė akcentavo sutarties tarp ES ir Moldovos dėl Vizų režimo ir readmisijos svarbą ir ragino laikytis numatytų terminų. Europos Tarybos klausimų valandos metu Tarybos atstovo L.Andrikienė klausė apie naują ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas yra pagrindinis dvišalių santykių raidos dokumentas. Dabartinis plataus masto partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas galios iki 2007 m. pabaigos. Jau kuriamos naujos bendradarbiavimo formos siekiant tobulinti ES ir Rusijos bendradarbiavimą. Lietuvos atstovė L.Andrikienė Tarybos atstovo klausė, kokius prioritetus ir pagrindinius tikslus ES įtraukė į naująjį susitarimą? Ar naujajame ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime nagrinėjami energetikos sektoriaus klausimai? Kokius prioritetus ir pagrindinius tikslus ES įtraukė į naująjį susitarimą?

Trečiadienį L.Andrikienė dalyvavo EP Žmogaus teisių pakomitečio, parlamentarų grupės Tibetui remti bei parlamentarų grupės Smulkioms ir vidutinėms įmonėms remti posėdžiuose.

Ketvirtadienį parlamentarai įvertino Europos centrinio banko veiklą dalyvaujant jo prezidentui Jean-Claude Trichet (Žanui Klodui Trišė), aptarė Žemės ūkio ir kaimo plėtros fondo paramos kaimo plėtrai, diskutavo dėl tiesioginių išmokų savanoriško moduliavimo pagal bendrą žemės ūkio politiką taisyklės.

Ketvirtadienį EP Pirmininkų sueiga paskelbė šių metų Sacharovo premijos už minties laisvę laureatą - Baltarusijos opozijos lyderį Aleksandrą Milinkevičių.