Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2006-09-11
Šią savaitę

Šią savaitę dr.Laima Andrikienė dirbo Briuselyje.  

Pirmadienį vyko Žmogaus teisių pakomitetis, kuriame buvo svarstoma Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė bei žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai Artimųjų Rytų konflikto metu.

Antradienį ryte europarlamentarė dalyvavo Užsienio reikalų, Vystymosi ir Žmogaus teisių komitetų bendrame posėdyje, kuriame buvo pristatomi kandidatai 2006 m. A.Sacharovo premijai. Darbinių pietų metu dr. Laima Andrikienė kartu su Užsienio reikalų komiteto pirmininku Elmar Brok bei kitais EP nariais susitiko su Deutsche Welle televizijos (Vokietija) atstovais, kurie EP nariams pristatė savo veiklą. Po pietų vyko Užsienio reikalų bei Biudžeto komitetų posėdžiai. Užsienio reikalų komitete buvo keičiamasi nuomonėmis su Pakistano Islamo Respublikos prezidentu, generolu Pervezu Musharrafu, diskutuojama dėl išskirtinės Bendrijos finansinės pagalbos Kosovui, Europos rekonstrukcijos agentūros, aptariamos Juodkalnijos Respublikos perspektyvos Europoje, paskelbus šios šalies nepriklausomybę. Biudžeto komitete buvo svarstomas pranešimas dėl Struktūrinių fondų tyrimo, diskutuojama dėl 2007 m. biudžeto bei kiti klausimai. Vakare dr. Laima Andrikienė dalyvavo darbinėje ELP-ED frakcijos Biudžeto komiteto narių vakarienėje.

Trečiadienį ryte toliau vyko Užsienio reikalų ir Biudžeto komitetų posėdžiai. Užsienio reikalų komitete buvo svarstomi Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimai dėl readmisijos bei dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, aptariami ES ir Sirijos santykiai bei kiti klausimai. Biudžeto komitete toliau vyko diskusijos dėl 2007 m. biudžeto, svarstoma Bendrijos finansinė parama transeuropinių tinklų ir energetikos srityje. Vakare europarlamentarė dalyvavo renginyje, skirtame Izraeliui.

Ketvirtadienį Užsienio reikalų komiteto posėdyje buvo svarstoma ES tausios, konkurencingos ir saugios energetikos strategija bei Baltijos jūros regiono strategija Šiaurės dimensijai, keičiamasi nuomonėmis su ES specialiuoju įgaliotiniu Afganistane Francescu Vendrellu.