Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Įvykių kalendorius

« Atgal

2006-09-04
Šią savaitę

Šią savaitę dr. Laima Andrikienė dirbo Europos Parlamente Strasbūre.
Pirmadienį EP plenariniame posėdyje vyko diskusijos apie lengviesiems automobiliams taikomus mokesčius, miškų gaisrus  ir potvynius, padėtį Konge. Vakare EP Užsienio reikalų komitete vyko balsavimas dėl pranešimo apie Turkijos pažangą rengiantis narystei ES. Dr. Laima Andrikienė yra pateikusi 12 pataisų šiam pranešimui.
Antradienį plenarinio posėdžio metu vyko diskusijos dėl kovos su smurtu, medikamentų falsifikavimo, ES psichikos sveikatos strategijos kūrimo, Europos sutarčių teisės. Vidurdienį Suomijos, ES Tarybai pirmininkaujančios šalies, prezidentė Tarja Halonen pasakė iškilmingą kalbą Europos Parlamente. Po pietų Taryba pristatė preliminarų ES 2007 metų bendrąjį biudžetą. Taip pat vyko Baltijos Europos parlamentarų grupės posėdis (L.Andrikienė yra šios grupės vicepirmininkė), kuriame buvo aptariami ES-Rusijos santykiai, diskutuojama dėl pranešimo projekto apie Baltijos jūros strategiją Šiaurės dimensijai.
Trečiadienį plenarinis posėdis prasidėjo diskusijomis dėl ES ir Albanijos santykių, po pietų prioritetinių diskusijų metu Taryba ir Komisija pateikė pareiškimus dėl padėties Vidurio Rytuose. Tarybos atstovas klausimų Tarybai valandos metu atsakė į dr. Laimos Andrikienės pateiktą klausimą dėl pasirengimo įgyvendinti ES 7-ąją mokslinių tyrimų pagrindų programą. Vakarinės plenarinio posėdžio dalies metu buvo diskutuojama dėl ES ir Kinijos santykių, Tarptautinės privatinės teisės. Taip pat trečiadienį vyko parlamentarų grupės Tibetui remti posėdis.
Ketvirtadienį Europos Parlamente parlamentarai svarstė keleivių asmens duomenų naudojimo klausimus, aptarė žmogaus teisių padėtį įvairiuose pasaulio regionuose.