Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Nuorodos

Gegužė

2005-05-25 PROGRAMA NATURA 2000: aplinkosauga, naujų darbo vietų kūrimas

Programai NATURA 2000 atsirasti padėjo programos LIFE dalis LIFE - Nature, remianti svarbius konkrečios šalies aplinkosaugos projektus: tam tikrų rūšių augmenijos ir...
2005-05-17 PROGRAMA TEN : Transeuropinio tinklo plėtra

TEN plėtra apima transporto, energetikos ir telekomunikacijų sričių nacionalinių tinklų apjungimą bei prisijungimą prie jų. Išsiplėtusioje Europos Sąjungoje...
2005-05-17 EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA MIŠKŲ ŪKIUI

Daugiau nei pusė 25 Europos Sąjungos (ES) šalių gyventojų gyvena kaimo vietovėse, kurios užima apie 90% ES teritorijos. Todėl kaimo plėtros politika ES...
2005-05-17 ES paramos moksliniams tyrimams perspektyvos: Septintoji pagrindų programa

Žinios - tai pagrindinis veiksnys, skatinantis Europos Sąjungos ekonominį augimą, naujų darbo vietų kūrimą, tuo pačiu užtikrinant socialinę raidą bei tvarią plėtrą....
2005-05-17 MARCO POLO programa: naujos galimybės krovinius gabenančioms įmonėms

Krovinių gabenimo srautas Europos Sąjungos teritorijoje nuolat auga, prognozuojama, jog kelių krovininio transporto srautas iki 2013 m. turėtų išaugti daugiau kaip...
2005-05-16 ES Paslaugų direktyva – dėl ko nesusitariama?

Balandžio pabaigoje Ūkio ministerijoje vyko diskusija su Europos Parlamento nariais iš Lietuvos apie audringą reakciją Europos Parlamente sukėlusią ES Paslaugų...

Sausis

2005-01-01 TIESIOGINIO ES FINANSAVIMO PROGRAMOS

Lietuva jau yra įgijusi nemažą patyrimą dalyvaudama ES finansuojamose programose - PHARE, SAPARD, ISPA. Mūsų valstybei tapus ES nare Lietuvos verslininkams,...


2005