Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Nuorodos

« Atgal

2005-05-17
MARCO POLO programa: naujos galimybės krovinius gabenančioms įmonėms

Krovinių gabenimo srautas Europos Sąjungos teritorijoje nuolat auga, prognozuojama, jog kelių krovininio transporto srautas iki 2013 m. turėtų išaugti daugiau kaip 60 procentų, o dešimtyje valstybių, Europos Sąjungos narėmis tapusių 2004 m. gegužės 1 d., krovinių kiekis keliuose iki 2020 metų gali padidėti dvigubai. Tai sukeltų dar didesnes transporto grūstis, žalą aplinkai, padaugėtų avarijų keliuose, o tuo pačiu atsirastų pavojus prarasti Europos pramonės konkurencingumą, kuri, siekdama užtikrinti deramą savo tiekimo grandžių valdymą, turi pasikliauti ekonomiškomis ir patikimomis transportavimo sistemomis.

MARCO POLO programa

Atsižvelgiant į šias prognozes ir bandant išvengti per didelio kelių apkrovimo Europos Sąjungoje bei žalos aplinkai buvo parengta Marco Polo programa, skirta sumažinti krovinių vežimą kelių transportu, alternatyviai pasinaudojant aplinkai mažiau kenksmingomis transporto rūšimis. Marco Polo programa numatyta 2003-2006 metams, jai skirtas 100 mln. eurų biudžetas. Esminis šios programos veikimo principas yra tas, jog vidutinis metinis tarptautinio keliais gabenamų krovinių srauto prieaugis turi būti perkeltas į trumpųjų nuotolių laivybos, geležinkelių ir vidaus vandens kelių transporto sektorius.

Pirmoji atrankos procedūra Marco Polo programai buvo pradėta 2003 m. spalio mėnesį. Europos Komisijos sprendimu 15 mln. eurų subsidija buvo skirta 13 projektų, kurių bendra vertė - 360 mln. eurų. Antroji atrankos procedūra vyko 2004 m. rudenį, pagal kurią numatyta atrinkti daugiausia 20 projektų, o jų finansavimui Europos Komisija skiria 20,4 mln. eurų. Trečiąją atrankos procedūrą Marco Polo programai planuojama pradėti 2005 m. rudenį.

Lietuvos transporto įmonės, turinčios partnerių kitose ES valstybėse narėse, taip pat turi galimybę teikti paraiškas projektų finansavimui gauti. Tai sudarytų sąlygas efektyviau naudoti geležinkelius, plėsti krovinių gabenimo vidaus vandenimis bei trumpųjų nuotolių laivybos Baltijos jūroje sektorių.

MARCO POLO II

Atsižvelgiant į gerus Marco Polo programos rezultatus bei iškeliamus didelės svarbos uždavinius šiuo metu siūloma patvirtinti atnaujintą ir suderintą Marco Polo II programą, veiksiančią 2007-2013 metais. Marco Polo II išplečia programos taikymo sritį, kadangi joje dalyvaus ir visos ES kaimyninės šalys. Tai užtikrins didesnį krovinių transporto sistemos aplinkosaugos veiksmingumą ES bei sukurs kelių transporto alternatyvas. Marco Polo II programa suteikia įmonėms iš didesnės teritorijos Europoje galimybę dalyvauti programoje su sąlyga, jog jų valstybės, nebūdamos ES narės arba valstybės kandidatės, sudarys reikiamus susitarimus su Europos Sąjunga, ir išaiškina nuostatas dėl šių įmonių indėlio į programos biudžetą.

Šių programų prireikė todėl, kad Europos piliečiai ir pramonė reiškia nepasitenkinimą dabartine kelių transporto sistema, dėl kurios perkrovimo šiuo metu iššvaistoma 0,5 procento Europos bendrojo vidaus produkto bei didėja aplinkos tarša, sukelianti klimato pokyčius. Taigi įgyvendinus Marco Polo II programą turėtų būti sudarytos dar palankesnės sąlygos siekiant bendro tarptautinio kelių krovinių transporto mažėjimo.

Reikalavimai projektams

Europos Sąjungos lėšos pagal šią programą bus skiriamos kruopščiai parengtiems, didelių konsorciumų, į kurių sudėtį būtų įtraukti ekspeditoriai, transporto operatoriai ir infrastruktūros paslaugų tiekėjai, projektams.

Be to, Marco Polo II programoje labiausiai akcentuojami bus jūros greitkelių, kelių eismo vengimo projektai, ypatingas dėmesys bus skiriamas tiems projektams, pagal kuriuos esama infrastruktūra krovinių gabenimo geležinkeliais sektoriuje išnaudojama geriausiai.

Reikia pabrėžti, jog Baltijos jūros greitkelių koncepcijos įgyvendinimas yra vienas iš Lietuvos prioritetų ir į tai turėtų atsižvelgti Lietuvos įmonės, teikiančios projektus šioje srityje.

Projektai, finansuotini pagal Marco Polo II programą, savo geografine aprėptimi turi būti tarptautiniai. Siekiant atspindėti projektų europinį mastą, projektus turėtų teikti skirtingose valstybėse įsteigtos įmonės, kurios susijungia į projektą teikiantį konsorciumą. Be to, projektai turi būti įgyvendinami mažiausiai dviejų ES valstybių narių teritorijoje arba bent vienos ES valstybės narės ir gretimos trečiosios šalies teritorijoje.

Finansavimas

Finansiniai ištekliai Marco Polo II programai įgyvendinti laikotarpyje nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. siekia 740 mln. eurų. Metinius skyrimus patvirtins biudžeto tarnyba pagal numatytą finansinę perspektyvą; per metus planuojama skirti apie 106 mln. eurų.

Detalias projektų pateikimo ir atrankos pagal programą tvarkos taisykles patvirtins Europos Komisija.

Daugiau informacijos apie Marco Polo ir Marco Polo II programas galima rasti internete:
http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/guide_proposers/index_en.htm .

Ieva Staniulytė