Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Nuotraukų galerija » Darbas Lietuvoje

« Atgal

Diskusija „Ar efektyvi Lietuvos regioninė politika?". Vilnius, 2005 03 23 Gailė Dagilienė ir Arūnas Grumadas, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento vadovai buvo rimtai pasirengę diskusijai. 2005 03 23 M.Romerio universiteto Valstybinio valdymo fakulteto dekanas prof.Vygandas Paulikas: „Lietuvos administracinis suskirstymas, savivaldybių dydis panašesnis ne į ES vidurkį, o į Baltarusijos, Rusijos Kaliningrado, Murmansko sričių rajonus". 2005 03 23
Diskusijoje dalyvavo Etninės kultūros globos tarybos prie LR Seimo vadovai dr.Vygandas Čaplikas ir Virginija Kondratienė. 2005 03 23 L.Andrikienė: „Apie efektyvią Lietuvos regioninę politiką pagrindo kalbėti nėra, nes skirtumai tarp regionų ne mažėja, o didėja". 2005 03 23 Buvęs Vilniaus m. tarybos pirmininkas Arūnas Grumadas: „Jei būčiau Lazdijų meras, aš žinočiau, ką daryti. Svarbiausia - viešoji infrastruktūra...". Šalia - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salatka. 2005 03 23
Naujoji Vilniaus m. Žirmūnų seniūnė, buvusi Alytaus m. vicemerė Onutė Suncovienė. 2005 03 23 Daktarė Ramunė Trakymienė: „Kas pirminis - pinigai ar politika? Ko gi trūksta, kad Lietuvos regioninė politika būtų efektyvi? Ogi politinės valios!". 2005 03 23 Pirmojoje eilėje - Arūnas Grumadas ir Gailė Dagilienė, antrojoje - Milda Augustinaitytė ir Ramunė Trakymienė. 2005 03 23
Teisininkė Virginija Kondratienė: „Galėtume bent į latvius, švedus pasižiūrėti, kaip jie dirba. Gal Marijampolės regionas galėtų tapti bandymų poligonu, išbandant kitur pasiteisinusias regioninės politikos reformas?" 2005 03 23 „ Na, dirbsime toliau, reikia stengtis, kad naujajame laikotarpyje, kuris prasidės 2007 m., ES biudžete lėšų gyvenimo lygio kėlimui būtų gerokai daugiau, nei dabar", - sakė Lietuvos europarlamentarė. Diskusijos dalyviai Seimo narys, buvęs Utenos rajono meras Edmundas Pupinis, Onutė Suncovienė, vilnietis Vytautas Davidonis. 2005 03 23
Seimo narys Edmundas Pupinis: „Praeityje mums pritrūko politinės valios skirstant funkcijas tarp apskričių ir savivaldybių. Savivaldybės užsiiminėja lobizmu, o politikos kaip nebuvo, taip ir nėra". 2005 03 23 Profesorius Vygandas Paulikas: „Pinigų gali būti daug, bet jei nėra institucijų, administracinių gebėjimų, savivaldos, pinigai nepagelbės. Ar kas nors daroma ta linkme, kaip daroma, pavyzdžiui, Skandinavijoje?". 2005 03 23 Kauno kolegijos Geodezijos katedros vedėja Birutė Nenortaitė ir M.Romerio universiteto Valstybinio valdymo fakulteto prodekanas Tadas Sudnickas: „Airija struktūrinių fondų lėšas investavo į protus. Mums derėtų didesnį dėmesį skirti gebėjimų udymui".
Diskusija „Ar Lisabonos strategija aktuali Lietuvai?“. Vilnius, 2005 02 07 Diskusijoje dalyvavo mokslo ir švietimo bendruomenės atstovai, žurnalistai, visuomeninių organizacijų atstovai. 2005 02 07 Lisabonos strategija aktuali ir Pilietinės visuomenės instituto direktoriui Dariui Kuoliui, ir Kauno kolegijos katedros vedėjai Birutei Nenortaitei, ir „Valstiečių laikraščio“ žurnalistui Arvydui Jockui
Aktyvūs diskusijos dalyviai buvo Lietuvos Mokslų Akademijos prezidentas akad. Zenonas Rudzikas ir M. Romerio universiteto Žinių visuomenės instituto direktorius prof. Arūnas Augustinaitis. 2005 02 07 „Siekiant, kad Lietuvos ekonomika taptų dinamiška ir konkurencinga, reikalingos visos visuomenės, mokslo bendruomenės ir politinių partijų sutelktos pastangos", - sakė L. Andrikienė Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakulteto dekanė Danutė Kleinienė akcentavo Lietuvos švietimo problemas Lisabonos strategijos kontekste. 2005 02 07
Diskusijoje dalyvavo Lietuvos Mokslo tarybos prezidentas prof. Eugenijus Butkus ir Mokslo ir studijų departamento direktorius dr. Albertas Žalys Mantas Adomėnas, Viktoras Parulskis ir Onutė Suncovienė. 2005 02 07 Naujojo LTU Garbės daktaro p.Guenterio Verheugeno paskaita. Vilnius, 2004 m. rugsėjo 2 d.
„Laima, aš niekada nebuvau socialistu", - sako Europos Komisijos narys plėtrai G.Verheugen Su Europos Komisijos nariu, atsakingu už ES plėtrą, p.Guenteriu Verheugenu. Europos Parlamento narė dr.Laimos Andrikienės kalba Europos Komisijos nario G.Verheugeno pagerbimo iškilmėse. 2004 09 02
Po iškilmingosios dalies: pavargę, bet patenkinti. Vilnius, Lietuvos teisės universitetas, 2004 09 02 Darbo kabinete Lietuvos teisės universitete. 2004 m. vasaris Seminare Lietuvos teisės universitete. 2004 05 18
LTU Valstybinio valdymo fakulteto dekanė. 2004 m. gegužė ES politikos ir valdymo instituto ES valdininkų rengimo programos 2003 m. antroji laida. 2003 m. liepa Su LTU Mokslo prorektoriumi prof. V.E.Kurapka seminare. 2004 m. gegužė
Su LTU ES politikos ir valdymo instituto Mokslinių tyrimų grupės darbuotojais. 2003 m. spalis Politologijos katedros docentė L.Andrikienė paskaitoje LTU. 2004 m. balandis Mes balsuojame už Lietuvos narystę ES!/2003 m. referendumas dėl Lietuvos narystės ES