Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Nuotraukų galerija » Dr.Laima Andrikienė - Kingstono universiteto Garbės daktarė

« Atgal

Dr. Laima Andrikienė - Kingstono universiteto Garbės daktarė. Londonas, 2007 01 17 Po Garbės daktaro vardo suteikimo: Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje V.Ušackas, prof. Mary Start, Laima Andrikienė, prof. Philip Samouel ir prof. Richard Ennals. Barbican centras, Londonas, 2007 01 17 Iškilmingos ceremonijos akimirkos. Londonas, Barbican centras, 2007 01 17
Iškilmingos ceremonijos akimirkos. Londonas, Barbican centras, 2007 01 17 Iškilmingos ceremonijos akimirkos. Londonas, Barbican centras, 2007 01 17 Kingstono universiteto prorektorė prof. Mary Stuart iškilmingos ceremonijos metu paskelbė universiteto rektoriaus sprendimą ir dr. Laimai Andrikienei įteikė Garbės daktaro diplomą. Londonas, 2007 01 17
Kalba Kingstono universiteto Garbės daktarė dr. Laima Andrikienė. Londonas, Barbican centras, 2007 01 17 Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo ir universiteto diplomus gavo per 400 Kingstono universiteto absolventų. Londonas, 2007 01 17 Po Garbės daktaro vardo suteikimo. Londonas, Barbican centras, 2007 01 17
Garbės daktarė Laima Andrikienė kartu su Kingstono universiteto vadovais ir profesoriais. Londonas, 2007 01 17 Su prorektore prof. Mary Stuart. 2007 01 17 Su prof. Richard Ennals po ceremonijos. Londonas, Barbican centras, 2007 01 17
Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. Alvydo Pumpučio sveikinimus po ceremonijos perdavė šventėje dalyvavęs šio universiteto atstovas dr. Gintaras Aleknonis. Barbican centras, Londonas, 2007 01 17 Po iškilmningos ceremonijos su joje dalyvavusiais lietuviais: Aldona Drėgvaite, Pauliumi Tričiu, Živile Ilgūnaite, Ieva Staniulyte ir ambasadoriumi Vygaudu Ušacku. 2007 01 17 Vakarienės svečiai: D.Britanijos Lietuvių bendruomenės pirmininkė Živilė Ilgūnaitė, Kingstono universiteto Verslo ir teisės fakulteto dekanas prof. Philip Samouel su ponia. Hyatt Regency viešbutis, Londonas, 2007 01 17
Londono lietuviai p.Paulius Tričys ir p.Kazys Makūnas. 2007 01 17 Šventėje dalyvavo ir ponios Laimos padėjėja Kauno apskrityje p. Zonė Nemanienė. Londonas, 2007 01 17 Prieš iškilmingą vakarienę - malonus pokalbis su britų konservatoriumi Robert Lacey ir leiboristų partijos atstovu prof. Richard Ennals. Hyatt Regency viešbutis, Londonas, 2007 01 17
Ponios Laimos svečias - ponas Paulius Tričys iš Londono. 2007 01 17 Vakarienės svečiai p.Paulius Tričys ir p. Živilė Matukas. Londonas, Hyatt Regency viešbutis, 2007 01 17 Su ponu Kaziu Makūnu iš Londono. Hyatt Regency viešbutis, Londonas, 2007 01 17
   
Ponios Laimos svečiai - Lietuvos ambasados Londone Ministras patarėjas Jonas Grinevičius ir Mykolo Romerio universiteto sekretorius dr. Gintaras Aleknonis. Hyatt Regency viešbutis, Londonas, 2007 01 17