Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Nuotraukų galerija » Darbas Europos Parlamente

« Atgal

Darbo kabinete Europos Parlamente Strasbūre 2005 06 07 Europos Parlamente Strasbūre su padėjėja Aldona Drėgvaite 2005 06 07 Noriu namo, į Vilnių! Strasbūras, 2005 06 07
Tik aukštyn! Europos Parlamente Strasbūre 2005 06 07 Atokvėpio valandėlė tarp posėdžių. Europos Parlamentas, Strasbūras, 2005 06 07 L.Andrikienės kvietimu EP Briuselyje viešėjo delegacija iš M.Romerio universiteto, vadovaujama rektoriaus prof. Alvydo Pumpučio (ketvirtas iš kairės). Europos Parlamentas, 2005 04 06
Europarlamentarė dr. Laima Andrikienė ir Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis plenarinių posėdžių salėje Europos Parlamente Briuselyje. 2005 04 06 Delegacijos iš M.Romerio universiteto vizito proga europarlamentarė surengė darbinius pietus EP tema „Universitetų vaidmuo Lisabonos strategijos įgyvendinime". Nuotraukoje iš kairės: prof.B.Kuzmickas, EP narys A.Samaras, dr.L.Andrikienė. 2005 04 06 Darbinių pietų metu vykusioje diskusijoje apie universitetų vaidmenį Lisabonos strategijos įgyvendinime aktyviai dalyvavo ir Europos Komisijos Mokslinių tyrimų generalinio direktorato Mokslo ir visuomenės skyriaus direktorius p.Rainer Gerold. 2005 04 06
L.Andrikienės svečiai turėjo galimybę stebėti EP Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto posėdį, kurio metu Europos Komisijos narys p.J.Potočnik pristatė Komisijos pasiūlymą dėl Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos. 2005 04 06 Susitikimo su EK pirmininko pavaduotoju p.Guenteriu Verheugenu metu buvo kalbama ne tik rimtomis temomis, bet ir šmaikštaujama. 2005 04 06 Po M.Romerio universiteto delegacijos susitikimo su EK pirmininko pavaduotoju p.Guenteriu Verheugenu (ketvirtas iš dešinės) bei kabineto nare p.Petra Erler (pirma iš kairės).Europos Komisija, 2005 04 06
L.Andrikienės svečius taip pat priėmė Lietuvos nuolatinės atstovybės prie ES ambasadorius J.E.p.O.Jusys. 2005 04 07 Visi europarlamentarės dr. Laimos Andrikienės svečiai iš Biržų, Molėtų, Švenčionių, Lazdijų, Varėnos ir Alytaus rajonų bei Vilniaus ir Druskininkų miestų Europos Parlamente Strasbūre, 2005 03 10 Keliautojai iš Druskininkų: buvęs politinis kalinys Aleksandras Juška, Ona Mazėtienė ir Aldas Mazėtis su Lietuvos atstove L.Andrikiene Europos Parlamente Strasbūre, 2003 03 10
Beeinant iš Europos Parlamento į Europos Tarybą. Strasbūras, 2005 03 10 Iškilminga vakarienė Kovo 11-osios Akto signatarės Laimos Andrikienės kvietimu Strasbūre 15-osioms atkurtos Nepriklausomybės metinėms pažymėti. 2005 03 10 Iškilmingos vakarienės Strasbūre akimirka. Ankstyvą Kovo 11-osios rytą svečiai išvyko į Briuselį. 2005 03 10
Grįždami namo europarlamentarės svečiai lankėsi ir Berlyne. Varėnos rajono Panaros kaimo ūkininkės J. Kleponienė, S. Žėkienė ir E. Gaidienė (antra iš kairės - europarlamentarės padėjėja Zonė Nemanienė) Vokietijos Reichstage Berlyne. 2005 03 12 Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde, Vokietijoje, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime dr.L.Andrikienė su Lietuvos ambasadoriumi Vokietijoje J.E.p. E.Ignatavičiumi ir EP nariu p.Michael Gahler, apdovanotu DLK Gedimino ordinu. 2005 02 26 Pirmieji L.Andrikienės svečiai EP 2005 m.: Šiaulių m. meras V.Juškus, A.Grucė, P. Simavičius, G.Salatka, žurnalistas K.Andriulevičius, Panevėžio m. vicemeras K.Vainauskas, V.Paškevičius, R.Burba, Š.Vaitkus. Briuselis, 2005 01 26
Su Palangos m. savivaldybės Tarybos nariu, Palangos m. mero patarėju Šarūnu Vaitkumi. Briuselis, 2005 01 26 Su naujienų agentūros ELTA žurnaliste Jadvyga Bieliavska, viešėjusia Europos Parlamente. Briuselis, 2005 01 26 Pokalbio apie Europos Parlamento darbą metu. Briuselis, 2005 01 26
Svečiai iš Lietuvos klauso Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato Sanglaudos politikos ir poveikio aplinkai vertinimo skyriaus direktoriaus p. Claude Rouam patarimų dėl aplinkosaugos projektų rengimo. Briuselis, Europos Komisja, 2005 01 26 Po susitikimo su Europos Komisijos Regioninės politikos generalinio direktorato generaliniu direktoriumi p. Graham Meadows ir jo pavaduotoju p. Pasca Raymondo. Briuselis, Europos Komisija, 2005 01 26 Pasibaigus svečių iš Lietuvos susitikimui su Europos Komisijos nare p. Dalia Grybauskaite. Briuselis, Europos Komisija, 2005 01 27
Po malonaus susitikimo Europos Komisijos Aplinkos generaliniame direktorate. Nuotraukoje: p.C. Remy, p.V. Paškevičius, p. C. Rouam, p.G. Salatka. Briuselis, Europos Komisija, 2004 01 26 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius G.Salatka ir Alytaus raj. savivaldybės švietimo skyriaus vyr.specialistas V.Paškevičius šalia Lietuvos Respublikos Seimo dovanos Europos Parlamentui. Briuselis, Europos Parlamentas, 2005 01 26 Su svečiais iš Lietuvos šalia Euro skulptūros. Briuselis, 2005 01 27
Po svečių iš Lietuvos susitikimo su EP Biudžeto komiteto pirmininku p. Janusz Lewandowski. Nuotraukoje: Šiaulių m. meras p.V.Juškus, p.J.Lewandowski, p.L.Andrikienė bei Šiaulių ligoninės generalinis direktorius p.P.Simavičius. Briuselis, 2005 01 27 L.Andrikienės svečiai iš Šiaulių po spalvingais Europos Sąjungos skėčiais. Kelionės po Europos Parlamentą Strasbūre ir Briuselyje pabaiga. 2004 12 19 Europarlamentarės L.Andrikienės svečių iš Kauno ir Šiaulių viešnagės Europos Parlamente Strasbūre metu. 2004 12 15
Ponas Rimantas Lapkus iš Kauno parlamentarus egzaminavo kaip tikras mokytojas. Strasbūras, 2004 12 15 Baltijos Europos parlamentinės grupės pirmininkas Christopher Beazley (Jungtinė Karalystė) ir šios grupės vicepirmininkė L.Andrikienė susitikime su svečiais iš Kauno ir Šiaulių. Strasbūras, 2004 12 15 Po ilgos kelionės europarlamentarės L.Andrikienės kvietimu į Europos Parlamentą Strasbūre atvyko svečiai iš Kauno ir Šiaulių. 2004 12 15
Su Europos liaudies partijos - Europos demokratų frakcijos Europos Parlamente pirmininku prof. Hansu Gertu Poeteringu. Briuselis, 2004 m. lapkritis Svečių grupės susitikimas su abiem Lietuvos atstovais ELP frakcijoje - prof. V.Landsbergiu ir dr. L.Andrikiene. 2004 11 10 Priėmimas svečių iš Lietuvos garbei Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie ES. Briuselis, 2004 11 10
Svečių iš Lietuvos susitikimas Lietuvos atstovybėje prie ES su J.E.amb. O.Jusiu ir atstovybės darbuotojais. Briuselis, 2004 11 10 Pokalbis apie Europos Parlamento nario darbą. Briuselis, EP, 2004 11 09 Pirmieji europarlamentarės svečiai EP: kun. E.Venckus, dr. A.Karoblis, EP darb. Ž.Didžgalvienė, žurnalistė L.Pečeliūnienė, R. Hofertienė, J.Janonis, dr. A.Pažemys, LRS narys E.Pupinis, kun. V.Zubavičius. Briuselis, EP, 2004 11 09
Iš Lietuvos atstovų Europos Parlamente susitikimo su Europos Komisijos nare Dalia Grybauskaite. Strasbūras, 2004 m. lapkritis Plenarinėje sesijoje Strasbūre 2004 07 21. Kaimynas - Milano miesto meras, Italijos atstovas Europos Parlamente p.Gabrielle Albertini (Forza Italia) Pirmojoje naujai išrinkto Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre 2004 07 21