Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Nuotraukų galerija » Jurbarko politinių kalinių ir tremtinių choro "Versmė" viešnagė Europos Parlamente

« Atgal

Europarlamentarės L.Andrikienės kvietimu Jurbarko politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė" lankėsi Europos Parlamente Strasbūre, kur buvo surengtas trumpas choro koncertas. Strasbūras, 2005 12 14 Prieš atvykdamas į Europos Parlamentą dr.Laimos Andrikienės iniciatyva choras koncertavo Sv.Mykolo bažnyčioje, Vierheim mieste, Vokietijoje. Koncerto programoje buvo tremties dainos, Šv.Kalėdų dainos ir giesmės. 2005 12 13 Į choro koncertą atvyko europarlamentarė L.Andrikienė, Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugždinis su žmona Ona, kurių nuoširdžios pagalbos dėka buvo surengtas šis koncertas. 2005 12 13, Vierheim, Vokietija
Jaukioje Šv.Mykolo bažnyčioje choras atliko nemažai tremties dainų... ...bei Šv. Kalėdų giesmių ir dainų. Europarlamentarė L.Andrikienė padėkojo Vasario 16-osios gimnazijos Hiutenfelde, Vokietijoje, direktoriui Andriui Šmitui, kuris taip pat daug prisidėjo prie šio renginio. Vierheim, Vokietija, 2005 12 13
Aplodismentai choristams už puikų koncertą. Viernheim, Vokietija, 2005 12 13 Po koncerto choristai ir svečiai buvo pakviesti į vakaronę Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde. 2005 12 13 Kitą dieną choristai, Tėvynės Sąjungos Jurbarko skyriaus atstovai bei žurnalistai atvyko į Europos Parlamentą Strasbūre, kur juos priėmė europarlamentarė L.Andrikienė. 2005 12 14, Starsbūras
Europarlamentarė L.Andrikienė savo svečiams pasakojo apie kasdieninį darbą Europos Parlamente. 2005 12 14 Su „Versmės" choro vadove Marija Tautkuviene Strasbūre. 2005 12 14 Laimos Andrikienės iniciatyva Jurbarko politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė" koncertavo Europos Parlamente Strasbūre. 2005 12 14
Su Jurbarko choru Europos Parlamente Strasbūre svečiavosi ir Tėvynės sąjungos Jurbarko skyriaus pirmininkas Edvardas Strončikas bei skyriaus nariai Gabrielius Žukas ir Vida Navickienė. Strasbūras, 2005 12 14 „Versmės" choristai Europos Parlamente jautėsi gerai Europos Parlamento narius ir svečius žavėjo lietuvių tautiniai drabužiai, kuriais buvo pasipuošę choristai.
Europos Parlamento kieme su „Valstiečių laikraščio" žurnaliste Nijole Petrošiūte. 2205 12 14 Pasiklausyti choro dainų atvyko Lietuvos europarlamentarai, kiti lietuviai, dirbantys Europos Parlamente, o taip pat Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Italijos, kitų valstybių europarlamentarai. Strasbūras, 2005 12 14 Choro dainų mielai klausėsi Vokietijos europarlamentaras Thomas Mannas (nuotraukoje pirmas iš dešinės), palaikantis glaudžius ryšius su Lietuva. Strasbūras, 2005 12 14
Europos Parlamento nariai (nuotraukoje iš kairės:V.Landsbergis, M.Horacek, E.Gentvilas, L.Andrikienė, T.Mann, R.Pavilionis) po koncerto bendravo su L.Andrikienės svečiais. Strasbūras, 2005 12 14 Bendra choristų ir Europos Parlamento narių (iš kairės: R.Pavilionis, L.Andrikienė, Š.Birutis, T.Mann, M.Horacek, V.Landsbergis) nuotrauka. Strasbūras, 2005 12 14 Europarlamentarė L.Andrikienė savo svečius iš Jurbarko pakvietė vakarienės Strasbūro centre. 2005 12 14