Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Gyvenimo aprašymas (CV)

Curriculum Vitae

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Vardas: LAIMA LIUCIJA

Pavardė: ANDRIKIENĖ (mergautinė pavardė – GALDIKAITĖ)

Gimimo data ir vieta: 1958 01 01 Druskininkai

Tautybė: lietuvė

Šeimyninė padėtis: išsiskyrusi.
Sūnus Šarūnas Andrikis (g.1983) - verslininkas, gyvena ir dirba Lietuvoje; Mančesterio universiteto (Jungtinė Karalystė) absolventas (ekonomikos bakalauras).
Vyras Rimvydas Andrikis mirė 1998 m.
Su Vidmantu Žiemeliu santuoka (sudaryta 1998 10 06) nutraukta 2007 05 09.

El.paštas: llandrikiene@europarl.eu.int

Išsilavinimas

1964-1975 Druskininkų I vidurinė mokykla (brandos atestatas)

1966-1973 Druskininkų septynmetė muzikos mokykla, fortepijono klasė (baigimo pažymėjimas)

1975-1980 Studentė, Vilniaus universitetas, Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetas, ekonominės kibernetikos specialybė

1980  Vilniaus universiteto diplomas (ekonomisto - matematiko  kvalifikacija)

1986 Ekonomikos mokslų kandidato disertacija, Vilnius
Ekonomikos mokslų kandidatės diplomas

1994 Mokslų daktaro (socialiniai mokslai) diplomas (nostrifikacija)

Moksliniai garbės vardai ir laipsniai

2007 Kingstono universiteto (Jungtinė Karalystė) garbės daktarės laipsnis verslo administravimo srityje už indėlį kuriant naująją Europos žinių visuomenę.

Stažuotės

1988-1989 Mokslinė stažuotė, Mančesterio universitetas, Jungtinė Karalystė

1994 Stažuotė saugumo ir gynybos klausimais, USIA (JAV Informacijos agentūra), Vašingtonas, JAV

1996 Stažuotė, JAV Džordžtauno universitetas, Užsienio tarnybos mokykla

Profesinė veikla

1980-1989 Inžinierė, mokslinė bendradarbė, vyr. mokslinė bendradarbė, Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institutas

1989-1990 Pirmininko pavaduotojos padėjėja, Lietuvos TSR Ministrų Taryba

1990-2000 Seimo narė, LR Seimas
Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Akto signatarė (1990); LR Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo seniūno pavaduotoja (1992); Seimo Užsienio reikalų komiteto narė (1990-2000), komiteto vicepirmininkė (2000); Seimo Europos reikalų komiteto narė; Lietuvos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkė, Baltijos Asamblėjos prezidiumo pirmininkė (1998-2000)

1996 Ministrė, LR prekybos ir pramonės ministerija

1996-1998 Ministrė, LR Europos reikalų ministerija

2001-2003 Valdybos pirmininkė, UAB Laitenis

2002 Docentė, Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakulteto Politologijos katedra

2002 m. balandis  - 2003 m. spalis  Direktorė, Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakulteto Europos Sąjungos politikos ir valdymo institutas, Politologijos katedros docentė

2003 m. spalis -2004 m. liepa Dekanė, Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakultetas; Politologijos katedros docentė

Nuo 2004 m. liepos Europos Parlamento narė; EP Europos liaudies partijos - Europos demokratų (ELP - ED) politinės grupės narė; EP Biudžeto komiteto narė; EP Užsienio reikalų komiteto pavaduojanti narė; EP Žmogaus teisių pakomitečio narė; ELP - ED vicespykerė žmogaus teisių klausimais; EP Laikinojo komiteto klimato pokyčiams nagrinėti pavduojanti narė; ES - Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto narė; ES - Rusijos parlamentinio benradarbiavimo komiteto pavaduojanti narė.

Apdovanojimai

1997 Prancūzijos Respublikos Nacionalinis Didžiojo Karininko Nuopelnų ordinas
2000 Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės medalis
2003 Baltijos Asamblėjos medalis
2004 Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius

Kalbos

Lietuvių - gimtoji
Anglų - laisvai
Rusų - laisvai
Prancūzų - patenkinamai

Kiti įgūdžiai

Kompiuteris Microsoft Word, Excel, PowerPoint, internetas

Publikacijos

Šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijos. / Mokslinė monografija. / Mokslinė redaktorė ir sudarytoja Laima Andrikienė. Vilnius: LTU ESPVI, 2002. 146 p.

Laima Andrikienė. Lobistinės veiklos plėtra Lietuvoje. Įvadas. Išvados. // Šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijos. Vilnius: LTU ESPVI, 2002. (Mokslinės monografijos dalys). 5 - 24 p., 112 – 113 p.

Lykke Friis ir Anna Jarosz - Friis. Nuo Kopenhagos iki Kopenhagos? Atskaitos laikas – Kopenhaga. ES plėtra: didysis sprogimas ar šnipštas? / Iš anglų kalbos vertė Laima Andrikienė ir Šarūnas Andrikis.  Red. Laima Andrikienė. Vilnius: LTU ESPVI, 2002. 98 p.

Laima Andrikienė. Lobizmas Lietuvoje ir kitur // Jūra, 2002, Nr.2 (15), 28-29 p.

Andrikiene, Laima. Lobbyism in Lithuania and Abroad // Sea, 2002, No 2 (15), p. 76-77.

Лайма Андрикене. Лоббизм в Литве и за рубежом. / Море, 2002, No 2 (15), стр. 30-31.

Laima Andrikiene. Experience of Lithuania’s Integration into the EU: Problems and Prospects. / Politics and Law in the Context of the European Integration. Proceedings of the international conference, 14-15 February 2003. / Ed. Dr.habil.Talavs Jundizs. - Riga, 2003, 237 lpp., p.21-28.

Daugiau nei 50 publikacijų lietuvių, rusų, anglų, lenkų, prancūzų kalbomis ekonomikos, politikos, privatizavimo, ekonominės reformos, saugumo, žmogaus teisių bei žemės ūkio ekonomikos klausimais.