Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Autobiografija

AUTOBIOGRAFIJA

Aš, Laima Liucija Andrikienė (mergautinė pavardė – Galdikaitė) gimiau 1958 m. sausio 1 d. Druskininkuose tarnautojų tremtinių šeimoje. 1964-1975 m. mokiausi Druskininkų 1-oje vidurinėje mokykloje, 1966-1973 m. – Druskininkų septynmetėje muzikos mokykloje (fortepijono klasė). Vidurinę mokyklą baigiau 1975 m. ir tais pačiais metais įstojau į Vilniaus universitetą studijuoti ekonominę kibernetiką. 1980 m. baigiau Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetą, įgydama ekonomistės – matematikės kvalifikaciją, ir pagal paskyrimą pradėjau dirbti Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto (LŽŪEMTI) Skaičiavimo centre inžiniere (1980-1982). 1982-1989 m. dirbau šiame institute moksline bendradarbe, vyr. moksline bendradarbe, 1986 m. apgyniau ekonomikos mokslų kandidatės disertaciją, 1988-1989 m. stažavau D.Britanijos Mančesterio universitete. 1994 m. Lietuvos Mokslo tarybos buvau nostrifikuota, suteikiant socialinių mokslų daktarės laipsnį.

1989-1990 m. dirbau Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojos padėjėja. 1990-1992 m. – LR Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputatė, Užsienio reikalų komiteto narė, Finansų ir biudžeto komiteto narė, Parlamentinės Tibeto rėmimo grupės pirmininkė; 1992-1996 m. – LR Seimo narė, Seimo Užsienio reikalų komiteto narė, Parlamentinės Tibeto rėmimo grupės pirmininkė, Parlamentinės Lietuvos ir D.Britanijos grupės pirmininko pavaduotoja, Lietuvos delegacijos narė Tarpparlamentinėje sąjungoje (IPU); 1996-2000 m. – LR Seimo narė, Seimo Užsienio reikalų komiteto narė, komiteto vicepirmininkė (2000), 1998-2000 m.  – Lietuvos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovė, Baltijos Asamblėjos prezidiumo pirmininkė, 1996-1998 m. – LR pramonės ir prekybos ministrė, Europos reikalų ministrė.

1994 m. stažavau JAV Informacijos agentūros programoje saugumo ir gynybos klausimais Vašingtone JAV, o 1996 m. – JAV Džordžtauno universiteto Užsienio tarnybos mokykloje.

2001-2003 m. – UAB „Laitenis” valdybos pirmininkė. Nuo 2002 m. – Lietuvos teisės universiteto (LTU) Politologijos katedros docentė; 2002-2003 m. – LTU Europos Sąjungos politikos ir valdymo instituto direktorė, 2003-2004 – LTU Valstybinio valdymo fakulteto dekanė.

Nuo 2004 liepos mėnesio - Europos Parlamento narė; EP Europos liaudies partijos - Europos demokratų (ELP - ED) politinės grupės narė; EP Biudžeto komiteto narė, EP Užsienio reikalų komiteto pavaduojanti narė; ES - Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto narė; ES - Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto pavaduojanti narė; EP Laikinojo komiteto klimato pokyčiams tirti pavaduojanti narė (nuo 2007 m.); EP Žmogaus teisių pakomitečio narė; Europos liaudies partijos - Europos demokratų politinės grupės vicespykerė žmogaus teisių klausimais (nuo 2007 m.).

Esu apdovanota Prancūzijos Respublikos Nacionaliniu Didžiojo karininko Nuopelnų ordinu (1997), Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės medaliu (2000), Baltijos Asamblėjos medaliu (2003) ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (2004).

2007 m. sausio mėn. Kingstono universitetas (Jungtinė Karalystė) man suteikė garbės daktarės vardą verslo administravimo srityje už indėlį plėtojant naująją Europos žinių visuomenę.

Sūnus Šarūnas Andrikis (g. 1983 m.) – Mančesterio universiteto (Jungtinė Karalystė) absolventas, dabar - verslininkas, gyvena ir dirba Lietuvoje.

Esu daugiau nei 50 publikacijų lietuvių, rusų, anglų, lenkų, prancūzų kalbomis ekonomikos, politikos, privatizavimo, ekonominės reformos, saugumo, žmogaus teisių, žemės ūkio ekonomikos, lobistinės veiklos klausimais autorė. Esu mokslinės monografijos „Šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijos" mokslinė redaktorė, sudarytoja ir bendraautorė (Vilnius, 2002).

Moku anglų ir rusų, prasčiau - prancūzų kalbas.

Laima Liucija Andrikienė 

Vilnius, 2007 m. birželio 3 d.